r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Het coronavirus: de EU en AstraZeneca bereiken overeenkomst over levering van COVID-19-vaccins en beëindiging van juridische strijd

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 3 september 2021.

Vandaag zijn de EU en AstraZeneca tot een overeenkomst gekomen over de levering van de resterende doses COVID-19-vaccin aan de lidstaten zoals in de aankoopovereenkomst van 27 augustus 2020 met AstraZeneca was vastgelegd. De overeenkomst zal ook een einde maken aan de lopende geschillen bij het Hof van Brussel.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei het volgende: “De overeenkomst van vandaag garandeert de levering van de resterende 200 miljoen doses van het COVID-19-vaccin van AstraZeneca aan de EU. Hoewel we deze week de belangrijke mijlpaal bereikten van de volledige vaccinatie van 70 % van de volwassen bevolking van de EU, zijn er tussen onze lidstaten aanzienlijke verschillen in de vaccinatiegraad en blijft de voortdurende beschikbaarheid van vaccins, waaronder dat van AstraZeneca, van cruciaal belang. En als de sterkste voorstander van wereldwijde samenwerking en solidariteit op het gebied van vaccins zullen wij de rest van de wereld blijven helpen. Ons doel is om tot het einde van dit jaar ten minste 200 miljoen vaccindoses via Covax te delen met lage- en middeninkomenslanden. Solidariteit op het gebied van vaccins is en blijft ons handelsmerk.”

Deze schikkingsovereenkomst voorziet in de vaste toezegging van AstraZeneca om, naast de ongeveer 100 miljoen doses die tot het einde van het tweede kwartaal zijn geleverd, tegen eind 2021 nog eens 135 miljoen doses te leveren (60 miljoen doses tegen het einde van het derde kwartaal en 75 miljoen doses tegen het einde van het vierde kwartaal) en de resterende doses (65 miljoen) tegen eind maart 2022. Dit brengt het totale aantal geleverde doses op 300 miljoen doses, zoals overeengekomen in het contract.

De lidstaten zullen worden voorzien van regelmatige leveringsschema's en bij vertraagde doses zullen geplafonneerde kortingen worden toegepast.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 17 juni een Europese strategie gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en uitrol van doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 te versnellen. Als tegenprestatie voor het recht om binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal vaccindoses aan te kopen, financiert de Commissie door middel van aankoopovereenkomsten een deel van de aanloopkosten van vaccinproducenten.

Gezien de huidige en nieuw opduikende varianten van SARS-CoV-2 onderhandelen de Commissie en de lidstaten over nieuwe overeenkomsten met bedrijven die reeds deel uitmaken van de vaccinportefeuille van de EU, waardoor snel aangepaste vaccins in voldoende hoeveelheden kunnen worden aangekocht om de immuniteit te versterken en te verlengen.

Voor de aankoop van nieuwe vaccins mogen de lidstaten gebruikmaken van het React-EU-pakket, een van de grootste programma's in het kader van het nieuwe instrument NextGenerationEU dat de crisisrespons- en crisisherstelmaatregelen voortzet en uitbreidt.

Meer informatie

EU-vaccinstrategie

Veilige vaccins voor Europa

Coronavirus: EU-respons


Terug naar boven