r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nederland haalt banden met Frankrijk aan: het Europese perspectief

woensdag 1 september 2021, 12:50, analyse van Casper van Vliet

In de kantlijn van het bezoek van Rutte aan Frankrijk zou zijn afgesproken dat de onderlinge betrekkingen verder worden aangehaald. Nieuwssite Politico berichtte "The idea is to to have formal governmental consultations between the Netherlands and France".

In Europees perspectief gezien is dat voor Nederland een belangrijke zet. Frankrijk is vaak bepalend in de Europese Unie en ons land kan het zich niet veroorloven niet in die relatie te investeren.

Nederland onderhoudt bijzonder nauwe banden met Duitsland en België. Het voltallige Nederlandse kabinet heeft heidagen gehouden met hun respectievelijke Duitse en Belgische collega's. Het tekent de goede relatie, en dat zijn relaties waar je binnen het Europese krachtenspel wat aan hebt.

Nederland voert ook de 'Hanzecoalitie' aan. Samen met de Scandinavische en Baltische staten en Ierland voert het binnen de Europese Unie een harde lijn op het gebied van overheidsfinanciën, en wil het de interne markt nog verder door ontwikkelen.

Maar Duitsland, vaak gezien als het dominante land in Europa, is lang niet zo bepalend in de Europese Unie als wordt gedacht. Een studie van Votewatch en Simon Hix toonde aan dat Duitsland relatief vaak een outlier is stemmingen in de Raad, en meer dan menig andere lidstaat wordt weggestemd als deel van de minderheid. En de Hanzecoalitie, dat is in de minderheid is in de Raad.

Frankrijk daarentegen zit vrijwel altijd aan de 'goede' kant van de stemming. En het weet op bepalende momenten vaak ook Duitsland met zich mee te krijgen, zoals met het fel bevochten herstelfonds. Door de relatie met Frankrijk te verdiepen en vroegtijdig betrokken te worden in discussies heeft Nederland in elk geval meer kansen Frankrijk te overtuigen of voor ons land de scherpe ongewenste randjes van plannen bij te vijlen.

Tegelijk zijn de verschillen ook weer niet zo groot; het verkiezingsprogramma van Macron kwam op veel punten overeen met ons eigen regeerakkoord. Beide landen staan vaak vooraan als het gaat om de Europese verworvenheden te verdedigen wanneer deze in landen als Polen of Hongarije onder druk staan. En hoeveel verschil zit er nu werkelijk tussen Nederlandse steun voor innovatie en Franse steun voor innovatie?

Als er verschillen in aanvliegroutes tussen Nederland en Frankrijk bestaan om voor Nederland belangrijke doelen te verwezenlijken kunnen we die makkelijker en beter in goed overleg aanpakken dan wachten tot Frankrijk zijn zin krijgt in de Raad en wij toekijken.

Terug naar boven