r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 31 augustus 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 31 augustus 2021, 19:30.

Voornaamste resultaten

De ministers van Binnenlandse Zaken hebben de ontwikkelingen in Afghanistan besproken, met name wat betreft de mogelijke implicaties op het gebied van internationale bescherming, migratie en veiligheid. Er werd een verklaring hierover aangenomen.

Verklaring over de situatie in Afghanistan

Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië

Ik ben zeer tevreden dat wij vandaag onze eensgezindheid hebben getoond in een gezamenlijke verklaring over de gemeenschappelijke respons op de situatie in Afghanistan. De EU blijft zich inzetten voor steun aan kwetsbare Afghanen, met name vrouwen en kinderen, in Afghanistan én de regio. Tegelijkertijd zijn wij vastbesloten om misbruik van deze schrijnende situatie door migrantensmokkelaars en mensenhandelaars te voorkomen, via het coördineren van onze respons op illegale migratiestromen en het beschermen van de EU-buitengrenzen.

Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië

In de verklaring benadrukten de ministers dat de evacuatie van EU-burgers en, voor zover mogelijk, van Afghaanse onderdanen die hebben samengewerkt met de EU en de lidstaten en van hun gezin, prioriteit kreeg en wordt voortgezet.

De EU zal, als onmiddellijke prioriteit, de coördinatie voortzetten met internationale partners - in het bijzonder de VN en VN-agentschappen - voor stabilisering van de regio en om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp de kwetsbare bevolkingsgroepen bereikt. Daarnaast zal de EU zich inzetten en haar steun versterken aan derde landen, met name de buurlanden en landen van doorreis, die grote aantallen migranten en vluchtelingen opvangen.

Ook zal de EU met die landen samenwerken om illegale migratie uit de regio te voorkomen. Voorts zijn de EU en de lidstaten vastbesloten om gezamenlijk op te treden om te voorkomen dat er opnieuw ongecontroleerde grootschalige illegale migratiebewegingen ontstaan, door een gecoördineerde en ordelijke respons te ontwikkelen. Zij blijven vastbesloten om, met de steun van Frontex, de buitengrenzen van de EU effectief te beschermen en onrechtmatige binnenkomsten te voorkomen, en ook de meest getroffen lidstaten bij te staan.

De EU en de lidstaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de situatie in Afghanistan niet tot nieuwe gevaren voor de veiligheid van EU-burgers leidt. Alles moet in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat het Taliban-regime alle banden en praktijken die verband houden met internationaal terrorisme afbreekt, en dat Afghanistan niet opnieuw een veilige haven wordt voor terroristen en georganiseerde criminele groeperingen.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3811

Brussel

31 augustus 2021

13:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting


Delen

Terug naar boven