r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brede onderzoekssamenwerking met heel Europa, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 september 2021 - 30 september 2021
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe kunnen we Europese onderzoekers en onderzoeksorganisaties beter met elkaar verbinden? Welke lessen nemen we mee uit Horizon 2020? En welke kansen en mogelijkheden bieden Europese, nationale en regionale programma’s in de nieuwe programmaperiode voor samenwerking met Centraal- en Oost-Europa? Tijdens twee webinars gaan de KNAW en Neth-ER dieper in op het starten en verduurzamen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse onderzoekers en hun collega’s uit deze regio’s.

Op 22 september reflecteren onderzoekers op lopende samenwerkingsprojecten tussen Nederland, Letland en Bulgarije en de mogelijkheden en moeilijkheden die daarbij komen kijken. Tijdens een tweede sessie op 30 september nodigen de KNAW en Neth-ER vervolgens bestuurders van kennisinstellingen uit om verder te praten over strategieën voor het versterken van dergelijke samenwerkingen in de toekomst.

Programma 22 september

 • Opening en introductie door Jurgen Rienks, directeur Neth-ER
 • Presentaties door onderzoekers Horizon 2020-project The Life Course of the Young in the 21st Century van KNAW-NIDI & Tallinn Universiteit en door onderzoekers Horizon 2020-project Strengthening the research & innovation capacity in the area of Bioeconomy fort he Plovdiv region van Wageningen University & Agricultural University of Plovdiv
 • Paneldiscussie en vragen onder leiding van Jurgen Rienks

Programma 30 september

 • Opening en introductie door Jurgen Rienks, directeur Neth-ER, gevolgd door paneldiscussie met:
  • Arthur Mol, Rector Magnificus/vice-president Raad van Bestuur Wageningen University
  • Helga de Valk, directeur Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
  • Hristina Yancheva, PhD, rector Agricultural University of Plovdiv
  • Bestuurder Tallinn University (tbc)

Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven