r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op de agenda na de zomer: klimaatactie, volksgezondheid, toekomst van Europa

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 24 augustus 2021.

Europarlementariërs zullen zich na de zomervakantie met veel belangrijke kwesties bezighouden, waaronder klimaatactie, volksgezondheid en digitale diensten.

Link naar de video: Op de agenda in de tweede helft van 2021

(Duur van de video:02:28)

Het nieuwe politieke seizoen begint met het debat over de Staat van de Europese Unie, wanneer leden van het Europees Parlement president Ursula von der Leyen zullen ondervragen over het werk van de Commissie in het afgelopen jaar en de belangrijkste prioriteiten en uitdagingen voor de komende 12 maanden. Het debat vindt op 15 september plaats in Straatsburg.

Klimaatactie

Half juli presenteerde de Europese Commissie een pakket aan initiatieven gekoppeld aan de Europese Green Deal, die het de EU mogelijk moeten maken om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Het Parlement zal zijn standpunt over de voorstellen uiteenzetten, variërend van maatregelen om de ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te versnellen tot de invoering van een nieuwe CO2-heffing op invoer.

Paraatheid voor gezondheidscrises

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat wanneer een gezondheidscrisis toeslaat, landen moeten samenwerken om oplossingen te vinden.

Het Parlement heeft zijn onderhandelingsstandpunt bepaald over de versterking van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau en zal in september klaar zijn met zijn standpunt over nog twee dossiers: het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de verbetering van de paraatheid voor grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Daarna zullen de leden van het Europees Parlement gesprekken voeren met de Europese regeringsleiders om te onderhandelen over overeenkomsten.

Conferentie over de toekomst van Europa

De leden van het Europees Parlement zullen actief deelnemen aan het werk van de Conferentie over de toekomst van Europa, die als doel heeft om met concrete voorstellen voor verandering in de EU te komen op basis van ideeën van burgers. In totaal zijn 108 Europarlementariërs lid van de plenaire vergadering van de conferentie, die op 22-23 oktober zal bijeenkomen.

Landbouwbeleid

Europarlementariërs en EU-regeringen bereikten eind juni een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor 2023-2027. EU-financiering zal milieuvriendelijke landbouw bevorderen, de biodiversiteit helpen behouden en kleine landbouwbedrijven en jongere landbouwers ondersteunen. Een plenaire stemming over de regels wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

Digitale diensten

De Commissie interne markt werkt aan de Digital Services Act en de Digital Markets Act, die tot doel hebben grote platforms te reguleren en veiligere digitale ruimtes te creëren waarin de grondrechten van gebruikers worden beschermd.

Ook staat een uitbreiding van de roamingregels op de agenda, die ervoor zorgen dat consumenten in de EU vanaf 2022 nog eens 10 jaar lang niet hoeven te betalen als ze bellen of browsen op hun mobiele telefoon vanuit een ander EU-land. Het doel is om de limiet op de prijzen die operators elkaar aanrekenen als consumenten hun netwerk gebruiken, te verlagen.

Minimumlonen en loontransparantie

De Commissie werkgelegenheid zal in het najaar stemmen over plannen om te zorgen voor eerlijke minimumlonen in de hele EU.

Een afzonderlijk voorstel over loontransparantie zou werknemers het recht geven om van hun werkgevers geanonimiseerde informatie op te vragen over hoeveel andere werknemers verdienen. Dit zou discriminatie op de werkplek moeten verminderen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen helpen verkleinen.

Controle van herstelplannen en rechtsstaat

Naast zijn wetgevende rol zal het Parlement toezicht blijven houden op het werk van de Commissie aan het herstelplan, door regelmatig vergaderingen te houden met uitvoerend vice-president Valdis Dombrovskis en commissaris voor economie Paolo Gentiloni over de voortgang van de nationale herstelplannen.

Het Parlement let ook goed op hoe de Commissie de waarden en beginselen van de EU verdedigt. Het heeft de Commissie verzocht gebruik te maken van de nieuwe wet die de betalingen van de EU-begroting koppelt aan de eerbiediging van de rechtsstaat en heeft gezegd dat als de Commissie niet optreedt tegen schendingen van de rechtsstaat, het Parlement een zaak zal aanspannen bij het Europees Hof van Justitie.

Bijzondere commissies en onderzoekscommissies

Een aantal commissies die tijdelijk in het Europees Parlement zijn ingesteld, zullen hun aanbevelingen in de tweede helft van het jaar goedkeuren. Waaronder:

Sacharovprijs

In december reikt het Parlement de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken uit, waarmee activisten die strijden voor mensenrechten en democratie over de hele wereld worden onderscheiden. Vorig jaar ging de prijs naar de democratische oppositie in Belarus.

Productinformatie

REF.: 20210628STO07264


Delen

Terug naar boven