r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence based on Religion or Belief: Declaration by the High Representative on behalf of the EU

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op zaterdag 21 augustus 2021.

Op de Internationale Dag voor de Herdenking van Slachtoffers van Geweld gebaseerd op Religie of Geloof toont de EU zich solidair met alle slachtoffers van vervolging, overal ter wereld.

In een jaar waarin de beperkingen vanwege de COVID-19-pandemie een extra uitdaging vormden voor de uitoefening en de eerbiediging van de mensen­rechten, zien we opnieuw hoe religieuze onverdraagzaamheid ertoe leidt dat mensen over de hele wereld worden geïntimideerd, bedreigd, vastgehouden, onterecht beschuldigd en zelfs gedood vanwege hun godsdienst of humanistische en/of atheïstische overtuiging. Er is ook sprake van discriminatie bij de toegang tot gezondheidszorg en sociale bescherming op grond van godsdienst of levensovertuiging.

Vervolging en discriminatie op grond van godsdienst of levens­overtuiging worden nog verergerd doordat regeringen zich niet houden aan hun internationale mensen­rechten­verplichtingen. Discriminatie in de wet en in de praktijk leidt vaak tot bredere vervolging.

De onpartijdige bestrijding van alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid, stigmatisering, discriminatie, geweld en aanzetten daartoe vanwege godsdienst of levens­overtuiging moet een prioriteit zijn voor alle staten en de internationale gemeenschap. Iedereen, waar ook ter wereld, moet het recht hebben een godsdienst of levens­overtuiging te belijden, niet te belijden, er een te kiezen of ervan te veranderen, en deze te praktiseren en uit te dragen, zonder discriminatie te ondervinden.

Overeenkomstig het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie strijdt de EU onvermoeibaar tegen schendingen en misbruik van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Wij roepen de staten op mensen te beschermen tegen vervolging en discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging, onder andere tijdens mensen­rechten­dialogen van de EU met partner­landen en in de mensen­rechten­fora van de Verenigde Naties. Via het mechanisme "Protect Defenders" verleent de EU rechtstreekse steun aan mensen­rechten­verdedigers die risico lopen vanwege hun strijd voor de vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of levensovertuiging.

Ook binnen de Europese Unie bestrijden we actief alle vormen of uitingen van racisme en onverdraagzaamheid, stigmatisering van godsdiensten, levensovertuigingen of het niet-aanhangen daarvan, onder andere door haat­misdrijven en haatzaaien tegen te gaan en onderwijs en pluralisme te bevorderen. Wij herhalen ook dat kritiek op overtuigingen, ideeën, religieuze leiders of praktijken niet mag worden verboden of strafbaar gesteld. De EU herhaalt dat de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en de vrijheid van meningsuiting bij elkaar horen en elkaar versterken.

In 2021 is het 40 jaar geleden dat de VN-verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging werd aangenomen. Niemand mag worden onderworpen aan dwang die inbreuk maakt op het recht om een godsdienst of levensovertuiging naar keuze aan te hangen.

De EU zal de vrijheid van godsdienst en levens­overtuiging blijven bevorderen en beschermen. Wij zullen ervoor zorgen dat de stem van slachtoffers wordt gehoord en dat daders van vervolging of geweld op grond van godsdienst of levensovertuiging individueel ter verantwoording worden geroepen.


Terug naar boven