r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele videoconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken, 17 augustus 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 17 augustus 2021, 21:30.

Voornaamste resultaten

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespraken in een buitengewone zitting de laatste ontwikkelingen in Afghanistan. Ze benadrukten het belang van een veilige evacuatie van EU-burgers en plaatselijk personeel. Ook riepen ze op alle mensenlevens te beschermen en de veiligheid en openbare orde onmiddellijk te herstellen met inachtneming van de grondrechten.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Op dit moment hebben de veiligheid en beveiliging van alle aanwezige EU-burgers en plaatselijk Afghaans personeel en hun families de hoogste prioriteit. Er moet worden gezorgd voor het veilige en ordelijke vertrek van buitenlanders en van Afghanen die het land wensen te verlaten.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De ministers benadrukten eveneens dat de samen­werking met een toekomstige Afghaanse regering afhangt van een vreedzame en inclusieve oplossing en van de eerbiediging van de grondrechten van alle Afghanen - vrouwen, jongeren en personen die tot minderheden behoren inbegrepen -, van de naleving van internationale verplichtingen en van de inzet om corruptie te bestrijden en het gebruik van Afghaanse grond­gebied door terroristische organisaties te voorkomen.

De betrekkingen met Afghanistan zullen uitgebreider aan bod komen tijdens de informele bijeenkomst van de buitenland­ministers (Gymnich) op 2-3 september.

Afghanistan: verklaring van de hoge vertegen­woordiger namens de Europese Unie, 17 augustus 2021

Informatie over de zitting

Zitting nr. FAC-17082021

Videoconferentie

17 augustus 2021

16:00

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven