r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brussel bevestigt ontvangst Poolse brief over tuchtkamer rechters

dinsdag 17 augustus 2021, 13:21
gewijzigd
Krakau
Bron: © Anton Bussemaker

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een brief ontvangen van de Poolse regering waarin ze ingaat op de justitiële hervormingen, waaronder de invoering van een omstreden tuchtkamer voor rechters, in het land. Een commissiewoordvoerder wilde niets zeggen over de inhoud van de brief die nu "wordt geanalyseerd." Brussel eist de schriftelijke toezegging dat de regering gehoor zal geven aan uitspraken van het EU-hof waaronder het terugdraaien van de tuchtregeling. Om middernacht liep een ultimatum voor Polen af.

Dinsdagmorgen gaf de Poolse regering in Warschau een verklaring af waarin ze zegt de tuchtkamer te zullen ontmantelen. Ook zal een motie worden ingediend om tijdelijke maatregelen te treffen waarmee lopende tuchtregelingen onmiddellijk worden opgeschort, zoals het Europees Hof van Justitie heeft bevolen, stelt de regering. Of die toezeggingen ook in de brief aan de commissie staan wilde de woordvoerder in Brussel niet bevestigen. De brief is "op tijd" binnengekomen, zegt hij, gisteravond voor het ultimatum afliep. Die is "heel uitgebreid" en de details moeten nu worden bestudeerd.

Het dagelijks bestuur van de EU ligt al geruime tijd op ramkoers met Polen over de hervormingen en het tuchtcollege, die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht volgens haar aantasten, wat het Europees Hof vorige maand heeft beaamd. Als Warschau niet van richting verandert zal Brussel "niet aarzelen" Polen financieel te treffen, herhaalde de commissiewoordvoerder. Ze kan het hof vragen een dwangsom op te leggen om tuchtregelingen onmiddellijk op te schorten. Ook dreigt ze met een volgende juridische procedure die tot financiële sancties kan leiden als het antwoord van Polen niet bevredigend is.

Terug naar boven