r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie beslist om het initiatief ReturnthePlastics voor de recycling van plastic flessen te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 13 augustus 2021.

De Commissie heeft vandaag beslist om een Europees burgerinitiatief met de naam “ReturnthePlastics: een burgerinitiatief voor de invoering van een EU-brede statiegeldregeling om plastic flessen te recycleren” te registreren.

De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op om wetgeving voor te stellen om:

  • een EU-brede statiegeldregeling om plastic flessen te recycleren in te voeren,
  • alle EU-lidstaten ertoe aan te sporen om supermarkten (ketens) die plastic flessen verkopen te verplichten statiegeldmachines te installeren om plastic flessen na aankoop en gebruik door de consument te recycleren, en
  • producenten van plastic flessen een plasticbelasting te doen betalen voor de recycling- en statiegeldregeling voor plastic flessen (op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt).

De Commissie is van mening dat dit initiatief aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet en dus juridisch gezien ontvankelijk is. In dit stadium heeft de Commissie het initiatief nog niet inhoudelijk geanalyseerd.

Volgende stappen

De organisatoren kunnen na de registratie van vandaag beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Indien een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. Zij moet haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan.

Om ontvankelijk te worden verklaard: 1) mag de voorgestelde actie niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) mag zij niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) mag zij niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Tot nu toe heeft de Commissie 107 verzoeken tot registratie van een Europees burgerinitiatief ontvangen, waarvan er 82 ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Nadere informatie

ReturnthePlastics: een burgerinitiatief voor de invoering van een EU-brede statiegeldregeling om plastic flessen te recycleren

EBI's waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Delen

Terug naar boven