r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NextGenerationEU: Europese Commissie keert 770 miljoen EUR aan voorfinanciering uit aan België

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 3 augustus 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag 770 miljoen EUR aan voorfinanciering uitgekeerd aan België, wat overeenkomt met 13 % van de financiële toewijzing van het land. België is een van de eerste landen die een voorfinancieringsbetaling ontvangen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Dit geld zal helpen om de uitvoering van de cruciale investeringen en hervormingen in het Belgische herstel- en veerkrachtplan op gang te brengen.

De Commissie zal verdere betalingen goedkeuren op basis van de uitvoering van die investeringen en hervormingen. België zal naar verwachting tijdens de hele levensduur van zijn plan in totaal 5,9 miljard EUR ontvangen, volledig bestaande uit subsidies.

De uitbetaling van vandaag volgt op de recente succesvolle eerste opname van leningen in het kader van NextGenerationEU. De Commissie is van plan om tegen het einde van het jaar tot in totaal 80 miljard EUR aan langetermijnfinanciering bijeen te brengen, wat zal worden aangevuld met kortlopend EU-schuldpapier, om de eerste geplande uitbetalingen aan de lidstaten in het kader van NextGenerationEU te financieren.

Als onderdeel van NextGenerationEU zal de herstel- en veerkrachtfaciliteit 723,8 miljard EUR (in lopende prijzen) verstrekken om investeringen en hervormingen in de lidstaten te ondersteunen. Het Belgische plan maakt deel uit van de ongekende EU-respons om sterker uit de COVID-19-crisis te komen, de groene en digitale transitie te bevorderen en de veerkracht en samenhang in onze samenlevingen te versterken.

Ondersteuning van transformerende investeringen en hervormingsprojecten

Uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden in België investeringen en hervormingen gefinancierd die naar verwachting een ingrijpend transformerend effect zullen hebben op de Belgische economie en samenleving. Hier zijn enkele van deze projecten:

  • De groene transitie bewerkstelligen: Uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt voor 400 miljoen EUR in maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering geïnvesteerd om de biodiversiteit te herstellen, de veerkracht met betrekking tot klimaatverandering te vergroten en buffers te vormen tegen overstromingen, droogten en hitte-effecten. Hierbij gaat het onder meer om projecten voor circulair watergebruik, investeringen in een samenhangend netwerk van beschermde gebieden en klimaatbestendige bossen, het opnieuw laten meanderen van rivieren en het creëren en herstellen van natte natuur en valleien.
  • De digitale transitie ondersteunen: Het Belgische plan heeft een ambitieuze vaardighedenagenda. Die omvat investeringen van 480 miljoen EUR in een inclusiever en toekomstbestendiger onderwijssysteem in alle taalgemeenschappen, met verbeterde digitale en STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) van scholieren en studenten, en toegang tot digitale instrumenten en technologie.
  • De economische en sociale veerkracht versterken: het Belgische plan omvat 450 miljoen EUR aan maatregelen ter verbetering en uitbreiding van opleiding om de integratie van kwetsbare groepen te vergemakkelijken - waaronder mensen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden en mensen met een handicap - en ter verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden.

Verklaringen van de leden van de Commissie

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Deze eerste uitbetaling is geweldig nieuws voor België en de Belgische bevolking. België is al een koploper op het gebied van innovatie, maar NextGenerationEU zal het land de middelen verschaffen om vol te gaan voor groen en digitaal. Ik hoop nog veel meer geweldige digitale projecten te zien zoals het project dat ik een maand geleden in Brussel heb bezocht. Succesverhalen made in Belgium, ondersteund door de EU.”

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “Na drie zeer succesvolle obligatie-uitgiften in het kader van NextGenerationEU in de afgelopen weken en de eerste betalingen voor andere NGEU-programma's ben ik blij dat we nu ook de uitbetalingsfase voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit hebben bereikt. Dankzij intensieve samenwerking met België en een gedegen voorbereiding binnen de Commissie hebben we de middelen in recordtijd kunnen uitbetalen. Dit laat zien dat we met de bijeengebrachte middelen snel in de voorfinancieringsbehoeften van alle lidstaten kunnen voorzien, zodat zij de eerste impuls krijgen bij de uitvoering van de talrijke groene en digitale projecten die in hun nationale plannen zijn opgenomen.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “De eerste middelen die we vandaag hebben uitbetaald, zullen België helpen sterker uit de crisis te komen. Twee derde van het Belgische plan zal de groene en digitale transitie ondersteunen. Investeringen in energierenovaties en bosbeheer zullen bijdragen tot de bescherming van het klimaat. Scholen en plattelandsgebieden krijgen betere connectiviteit, terwijl justitie, de zorg en de sociale zekerheid veel efficiënter zullen worden door digitalisering. Dankzij het ambitieuze vaardighedenprogramma zullen veel Belgen de kans krijgen nieuwe vaardigheden te verwerven. Dit alles is het resultaat van een Europa dat samenwerkt.”

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie onderschrijft het Belgische herstel- en veerkrachtplan ter waarde van 5,9 miljard euro

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: Vragen en antwoorden

Factsheet over het Belgische herstel- en veerkrachtplan

Factsheet over het Belgische herstel- en veerkrachtplan

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Analyse van het herstel- en veerkrachtplan van België

Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Persbericht: derde uitgifte van NextGenerationEU-obligaties

Persbericht: het eerste financieringsplan van de Commissie

Website over de EU als kredietnemer


Terug naar boven