r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nicaragua: EU imposes sanctions on eight more individuals

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 2 augustus 2021.

De Raad heeft beperkende maatregelen opgelegd aan nog eens 8 personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechten­schendingen in Nicaragua en/of wier acties de democratie of de rechtsstaat ondermijnen. Bij die 8 zit ook vicepresident Rosario Murillo. Deze maatregelen zijn gericht op individuen en zijn zo opgezet dat zij de Nicaraguaanse bevolking of economie niet schaden.

In totaal zijn nu sancties van toepassing op 14 personen. Hun tegoeden zijn bevroren, en EU‑burgers en -bedrijven mogen hun geen tegoeden meer ter beschikking stellen. Ook zijn ze onderworpen aan een reisverbod: ze mogen niet naar of door EU‑grondgebied reizen.

De politieke situatie in Nicaragua is de afgelopen maanden verder verslechterd. Het politieke gebruik van het rechts­stelsel, het uitsluiten van verkiezings­kandidaten en het willekeurig schrappen van oppositie­partijen zijn in strijd met de democratische basis­beginselen en vormen een ernstige schending van de rechten van het Nicaraguaanse volk. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het verkiezings­proces nog verder - eerder al werd vastgesteld dat de hervorming van het kies­stelsel niet voldeed aan de aanbevelingen van de verkiezings­waarnemings­missies van de OAS en de EU.

De EU heeft de Nicaraguaanse regering steeds opgeroepen haar eigen toezeggingen, de grondwet en de internationale wetten en normen op het gebied van de mensen­rechten na te komen. Ook heeft de EU herhaaldelijk aangedrongen op een zinvolle dialoog met de oppositie over electorale hervormingen om het vertrouwen in de openbare instellingen te herstellen, en heeft zij gevraagd internationale mensenrechten­organisaties naar Nicaragua te laten terugkeren. Met de nieuwe sancties laat de EU zien dat zij al haar instrumenten blijft inzetten om een democratische, vreedzame en onderhandelde oplossing voor de politieke crisis in Nicaragua te ondersteunen.

De arrestatie van een zevende presidents­kandidaat vorig weekend maakt opnieuw de omvang van de repressie in Nicaragua duidelijk, en schetst een treurig beeld voor de komende verkiezingen. De EU herhaalt dat zij de systematische repressie door de Nicaraguaanse autoriteiten met klem veroordeelt en dringt erop aan restrictieve wetten, zoals de wet voor de regulering van "buiten­landse agenten", in te trekken. Ze roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van politieke gevangenen en tot volledige eerbiediging van de mensen-, burger- en politieke rechten van alle Nicaraguanen.

De sanctieregeling werd in oktober 2019 ingevoerd nadat de Raad herhaaldelijk had aangegeven bezorgd te zijn over de verslechterende politieke en sociale situatie in Nicaragua. De repressie van politieke tegenstanders, demonstranten, onafhankelijke media en het maat­schappelijk midden­veld sinds april 2018 werd hierbij krachtig veroordeeld.

Er kwam geen verbetering, en op 4 mei 2020 nam de Raad de eerste beperkende maatregelen tegen 6 personen aan.


Terug naar boven