r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: EU steunt lidstaten bij vervoer van essentiële goederen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 30 juli 2021.

De Commissie zal in totaal meer dan 14 miljoen euro financiële steun blijven verstrekken aan zes lidstaten via het mobiliteitspakket van het Instrument voor noodhulp, voor het vervoer van vaccinatie-uitrusting en geneesmiddelen tegen COVID-19. Dit komt bovenop de 150 miljoen euro die sinds vorig jaar reeds beschikbaar zijn gesteld voor het vervoer van essentiële medische goederen.

De in het kader van het mobiliteitspakket gefinancierde zendingen omvatten het vervoer van geneesmiddelen voor intensieve zorg naar België en van spuiten en naalden naar Italië. Ook Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië en Slovenië krijgen EU-steun. In totaal werden meer dan 1 000 vluchten en 500 leveringen gefinancierd.

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheer: “De EU bleef steun verlenen voor toeleveringsketens en de levering van medische uitrusting. Het instrument voor noodhulp is sinds het begin van de pandemie een waardevol instrument gebleken in onze gezamenlijke strijd tegen COVID-19. Met dit laatste pakket hebben wij het vervoer van essentiële voorraden gefinancierd om patiënten te helpen redden en nationale vaccinatiecampagnes te stimuleren.”

Achtergrond

Het instrument voor noodhulp (Emergency Support Instrument, ESI) maakt deel uit van een bredere reeks instrumenten voor EU-bijstand zoals het Uniemechanisme voor civiele bescherming, met in begrip van rescEU, de gezamenlijke aanbestedingsprocedures en het investeringsinitiatief coronavirusrespons. Het is ook een aanvulling op de nationale inspanningen van de lidstaten.

Dankzij het ESI kan de Europese Unie de lidstaten ondersteunen tijdens een uitzonderlijke crisis met verstrekkende gevolgen voor het leven van de burgers. Het ESI is in april 2020 geactiveerd om de EU-landen te helpen bij de aanpak van de coronapandemie. Het ESI blijft fundamentele bijstand verlenen.

Tussen april en september 2020 is via het ESI in het kader van de eerste oproep voor de financiering van vrachtvervoer 150 miljoen euro beschikbaar gesteld aan 18 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk voor het vervoer van essentiële medische goederen. Daarmee werden meer dan 1 000 vluchten en 500 leveringen over land en zee ondersteund, met levensreddende persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische uitrusting. Eind juni 2021 was in totaal ook 1,15 miljoen euro toegekend voor het vervoer van medisch personeel en patiënten (repeteievelijk 293 en 35 personen).

Meer informatie

Instrument voor noodhulp


Terug naar boven