r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldtop over onderwijs: Team Europa zegt een leidende bijdrage van €1,7 miljard toe voor het wereldwijde partnerschap voor onderwijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 juli 2021.

Vandaag hebben de Europese Unie en haar lidstaten, als Team Europa, op de wereldtop over onderwijs in Londen €1,7 miljard toegezegd voor het wereldwijde partnerschap voor onderwijs (Global Partnership for Education, GPE). Doel is de onderwijsstelsels voor meer dan een miljard meisjes en jongens in zowat 90 landen en gebieden te helpen hervormen. Dit is de grootste bijdrage aan het GPE. De EU had in juni al €700 miljoen voor 2021-2027 toegezegd.

De EU werd op de top vertegenwoordigd door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen. Zij wezen in hun interventies op de wereldwijde gevolgen van de COVID-19-crisis voor het onderwijs en op de vastberadenheid van de EU en haar lidstaten om op te treden.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Onderwijs is de meest elementaire basis voor menselijke ontwikkeling. Lezen, schrijven, wiskunde, logica, digitale vaardigheden, inzicht in ons leven. Op welk continent je ook woont, onderwijs moet een echt universeel recht zijn. Daarom investeert de Europese Unie meer dan de rest van de wereld samen in internationale samenwerking voor onderwijs. En in deze buitengewone tijden voeren we onze inspanningen nog op.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “We zijn vastbesloten om tientallen jaren vooruitgang in de toegang tot onderwijs niet door COVID-19 verloren te laten gaan, en we voegen daartoe de daad bij het woord. Team Europa is trots om, met €1,7 miljard die tot nu toe toegezegd is, de grootste donor van het mondiaal partnerschap voor onderwijs te zijn en gratis, inclusief, billijk en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te ondersteunen. Onderwijs is een motor van vooruitgang voor alle duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en zal een centrale rol spelen in het herstel. Samen met al onze partners kunnen we ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om te leren en te slagen.”

Team Europa voor onderwijs overal ter wereld

Met zijn steun voor onderwijs wil de EU kwaliteit, gelijkheid en billijkheid waarborgen en vaardigheden en werk op elkaar laten aansluiten. Daartoe moeten we met name:

  • Investeren in goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten die kinderen de juiste mix van vaardigheden voor de 21e eeuw kunnen bijbrengen. Tegen 2030 zal er in het lager en middelbaar onderwijs behoefte zijn aan ten minste 69 miljoen nieuwe leerkrachten, waarvan meer dan 17 miljoen in Afrika.
  • Investeren in gelijkheid, met name door onderwijs voor meisjes te bevorderen en het potentieel van digitale innovaties te benutten. Onderwijs en empowerment van meisjes is een belangrijk aspect van het EU-genderactieplan III, dat erop gericht is de toename van ongelijkheid als gevolg van de pandemie tegen te gaan en sneller vooruitgang te boeken op het gebied van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.
  • Investeren in vaardigheden voor de toekomst, om toekomstige professionals, bedrijfsleiders en besluitvormers voor te bereiden op de groene en de digitale transformatie.

De “Team Europa”-aanpak van de EU en haar lidstaten zorgt voor schaalvergroting, coördinatie en focus voor een maximale gezamenlijke impact op de onderwijsmogelijkheden voor elk kind.

Achtergrond

Wereldtop over onderwijs: financiering GPE 2021-2025

De wereldtop over onderwijs is een conferentie ter aanvulling van het GPE, het enige mondiale partnerschap voor onderwijs dat vertegenwoordigers van alle groepen belanghebbenden op onderwijsgebied bijeenbrengt, waaronder partnerlanden, donoren, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en de particuliere sector.

Het GPE, dat bij de Wereldbank is ondergebracht, biedt financiële steun aan landen met lage en middellage inkomens. De steun is voornamelijk gericht op landen met veel niet-schoolgaande kinderen en grote genderongelijkheden. De meeste middelen gaan naar Sub-Saharaans Afrika.

In 2014-2020 waren de EU en haar lidstaten goed voor meer dan de helft van alle bijdragen aan het GPE.

Meer informatie

Onderwijs: EU verhoogt zijn inzet voor het mondiaal partnerschap voor onderwijs met een toezegging van €700 miljoen voor 2021-2027


Terug naar boven