r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cuba: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over de recente gebeurtenissen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 29 juli 2021.

Wij hebben de ontwikkelingen in Cuba op de voet gevolgd. De betogingen geven uitdrukking aan legitieme grieven van de bevolking over het gebrek aan voedsel, geneesmiddelen, water en stroom, en over de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Samen met de coronacrisis hebben deze grieven de roep om burgerrechten, politieke rechten en democratie luider doen klinken.

Het baart ons grote zorgen dat deze protesten zijn onderdrukt en dat daarbij demonstranten en journalisten zijn gearresteerd, met name na de betogingen die op 11 juli in het hele land plaatsvonden en waaraan duizenden Cubanen deelnamen. Wij staan ondubbelzinnig achter het recht van alle Cubaanse burgers om op vreedzame wijze hun mening te uiten, veranderingen te eisen en zich daartoe bij elkaar aan te sluiten, ook op het internet. Wij roepen de Cubaanse regering op de in de universele mensen­rechten­verdragen verankerde rechten en vrijheden te eerbiedigen. Wij dringen er bij hen op aan alle willekeurig vastgehouden demonstranten vrij te laten, naar de stem van de Cubaanse bevolking te luisteren en een inclusieve dialoog aan te gaan over hun grieven.

De bevolking heeft te lijden en de regering moet alles in het werk stellen om daar iets aan te doen. Wij zijn ingenomen met de opheffing van de beperkingen voor reizigers, waardoor zij onbeperkte hoeveelheden voedsel en geneesmiddelen kunnen meenemen. Dit is een eerste stap in de goede richting.

Om een antwoord te bieden op de grieven van het Cubaanse volk, moet de economie van binnenuit worden hervormd. Ook buitenlandse handel en investeringen zijn cruciaal om Cuba op weg te zetten naar modernisering, politieke en economische hervormingen en duurzame groei, en om het land te helpen het hoofd te bieden aan de economische problemen die door de coronacrisis zijn verergerd. Het zou daarom nuttig zijn om de beperkingen op onder andere geldzendingen en reizen te versoepelen.

De EU is bereid om alle inspanningen ter verbetering van de levensomstandigheden van de Cubanen te steunen. Zij kan dit doen in het kader van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië1, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

1 De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven