r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde landen bij de beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021.

De Raad heeft op 21 juni 2021 Besluit (GBVB) 2021/1000[1] betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma aangenomen.

Daarbij zijn 8 personen en 4 entiteiten toegevoegd aan de bij Besluit 2013/184/GBVB gevoegde lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië[2], het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid hiermee in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21.6.2021 (PB L 219I, blz. 57).

[2] De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven