r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021.

Op 21 juni 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1010[1] tot wijziging van Besluit 2014/386/GBVB vastgesteld.

Daarbij worden de bestaande beperkende maatregelen verlengd tot en met 23 juni 2022.

De kandidaat‑lidstaten Montenegro en Albanië[2], EVA‑land Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, en Oekraïne en Georgië sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid hiermee in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 22.6.2021 (PB L 222, blz. 20).

_ftn2 #_ftnref2 [2] Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven