r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU investeert 122 miljoen EUR in innovatieve projecten om de economie koolstofvrij te maken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021, 13:00.

Voor het eerst sinds de oprichting van het Innovatiefonds investeert de Europese Unie 118 miljoen EUR in 32 kleine innovatieve projecten in 14 EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De subsidies zullen projecten ondersteunen die koolstofarme technologieën in energie-intensieve industrieën en industrieën op het gebied van waterstof, energieopslag en hernieuwbare energie op de markt brengen. Naast deze subsidies zullen 15 projecten in tien EU-lidstaten en Noorwegen projectontwikkelingsbijstand krijgen ter waarde van maximaal 4,4 miljoen EUR, met het oog op de verdere ontplooiing ervan.

Uitvoerend vicevoorzitter Timmermans zei hierover: “Met de vandaag aangekondigde investeringen verleent de EU concrete steun aan projecten op het gebied van schone technologie in heel Europa om technologische oplossingen op te schalen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van klimaatneutraliteit tegen 2050. Dankzij de in het “Fit for 55”-pakket voorgestelde vergroting van het Innovatiefonds zal de EU in de toekomst nog meer projecten kunnen steunen, versnellen en zo snel mogelijk op de markt kunnen brengen.”

De 32 projecten die voor financiering zijn geselecteerd, werden door onafhankelijke deskundigen beoordeeld op hun vermogen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen ten opzichte van conventionele technologieën en om verder te innoveren dan de huidige stand van de techniek en tegelijkertijd snel inzetbaar te zijn. Andere criteria omvatten het potentieel van projecten wat schaalbaarheid en kosteneffectiviteit betreft. De geselecteerde projecten bestrijken een breed scala aan sectoren die van belang zijn voor het koolstof vrij maken van verschillende delen van de Europese industrie- en energiesectoren. Het succespercentage van de in aanmerking komende voorstellen voor deze oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt 18 %.

De 15 projecten die in aanmerking komen voor projectontwikkelingsbijstand werden beoordeeld als voldoende innovatief en veelbelovend wat betreft hun vermogen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar nog niet ontwikkeld genoeg om in aanmerking te komen voor een subsidie. De steun, die door de Europese Investeringsbank wordt verleend als technische bijstand op maat, is bedoeld om de financiële of technische rijpheid ervan te bevorderen, met het oog op mogelijke herindiening in het kader van toekomstige oproepen van het Innovatiefonds.

Volgende stappen

De projecten die in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor kleinschalige projecten zijn geselecteerd, beginnen met de voorbereiding van individuele subsidieovereenkomsten. Deze zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, zodat de Commissie het overeenkomstige besluit tot toekenning van de subsidie kan vaststellen en de subsidies kan beginnen uit te keren. De projecten hebben tot vier jaar de tijd om financieel te worden afgesloten.

De Europese Investeringsbank zal contact opnemen met de projecten waarvoor in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten ontwikkelingsbijstand is aangeboden, met het oog op het sluiten van individuele overeenkomsten en het mogelijk maken van de start van de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2021.

Meer informatie

Kaart van succesvolle projecten

Projectomschrijving van succesvolle kleinschalige projecten

Projectomschrijving van succesvolle grootschalige projecten

Website van het Innovatiefonds

De volgende oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het Innovatiefonds


Terug naar boven