r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele videoconferentie van de ministers van Economische Zaken en Financiën, 26 juli 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 26 juli 2021, 13:00.

Voornaamste resultaten

De ministers spraken over het economisch herstel in Europa. Ze bespraken de uitvoeringsbesluiten van de Raad waarmee de nationale herstel- en veerkrachtplannen van Cyprus, Kroatië, Litouwen en Slovenië moeten worden goedgekeurd. De formele goedkeuring van die uitvoeringsbesluiten door de Raad verloopt via de schriftelijke procedure, die op korte termijn van start gaat. Nadien zullen de 4 landen subsidie- en leningsovereenkomsten kunnen ondertekenen en voorfinanciering ontvangen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit (het herstelfonds).

Ook bespraken de ministers de verdere implementatie van het herstelfonds. De € 672,5 miljard aan subsidies en leningen uit het fonds moet de lidstaten helpen om te herstellen van de COVID-19-pandemie. Ze kunnen de middelen gebruiken voor hervormingen en investeringen op het gebied van de klimaattransitie en de digitale transformatie van de EU.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

We blijven verder werken aan het economisch herstel in Europa. Goed nieuws voor Cyprus, Kroatië, Litouwen en Slovenië. Binnenkort kunnen ze, met gelden uit het fonds, starten met de uitvoering van hun herstel- en veerkrachtplannen. Een jaar na het historische akkoord over het herstelpakket kan meer dan de helft van onze lidstaten nu starten met de hervormingen en investeringen die nodig zijn om onze economie toekomstbestendig te maken.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

Inleiding van de schriftelijke procedure - Uitvoeringsbesluiten van de Raad tot goedkeuring van de beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen voor Slovenië, Litouwen, Cyprus en Kroatië - Vaststelling Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Herstelfonds: Raad ingenomen met positieve beoordeling van 4 herstelplannen (persmededeling, 26 juli 2021)

Herstelplan voor Europa (achtergrondinformatie en tijdlijn)

Bestrijding van witwassen

De ministers bespraken het onlangs voorgestelde antiwitwas­pakket van de Europese Commissie. Dit pakket moet de bestaande EU-regels versterken omdat technologische vernieuwingen voor nieuwe uitdagingen zorgen. Het maakt deel uit van de inspanningen van de EU ter bestrijding van witwassen en terrorisme­financiering, om misbruik van de financiële markten te voorkomen.

Europese Commissie herziet antiwitwas­regels (persbericht Europese Commissie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-ECOFIN-260721

Videoconferentie

26 juli 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven