r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Herstelfonds: Raad ingenomen met positieve beoordeling van 4 herstelplannen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 26 juli 2021, 14:00.

Infographic - Recovery fund: the EU delivers

Zie volledige infographic

De ministers van Economische Zaken en Financiën zijn ingenomen met de positieve beoordeling van de nationale herstel- en veerkrachtplannen van Cyprus, Kroatië, Litouwen en Slovenië. Ze zullen de plannen kort na de informele bijeenkomst van vandaag officieel goedkeuren.

Vervolgens kan deze tweede groep lidstaten de middelen uit het herstelfonds inzetten voor hun economisch herstel na de COVID-19-pandemie. Alle 4 de lidstaten hadden om voorfinanciering gevraagd, die zal worden uitbetaald na ondertekening van de bilaterale subsidie- en leningsovereenkomsten.

Goed nieuws voor Cyprus, Kroatië, Litouwen en Slovenië. Ook deze 4 landen kunnen nu snel beginnen met de uitvoering van hun hervormingen en investeringen, met steun uit het Europese herstelfonds. Eerder deze maand hadden we de eerste 12 nationale herstelplannen al goedgekeurd, en sindsdien hebben we snel verder gewerkt. We moeten de middelen uit het herstelfonds zo goed mogelijk gebruiken om de crisis te boven te komen en een veerkrachtig, groener en digitaler Europa te bouwen.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

De faciliteit voor herstel en veerkracht ("het herstelfonds") is het EU-programma voor grootschalige financiële steun om de Europese economie er weer bovenop te helpen na de coronapandemie. De € 672,5 miljard uit het fonds wordt gebruikt om de hervormingen en investeringen te ondersteunen die de lidstaten in hun herstelplannen hebben beschreven.

Hervormingen en investeringen

Voordat de Raad een nationaal herstel- en veerkrachtplan goedkeurt, voert de Commissie een beoordeling uit. De plannen moeten de landspecifieke aanbevelingen van 2019 en 2020 volgen en aansluiten op de algemene EU-doelstelling om een groenere, digitalere en meer concurrerende economie tot stand te brengen.

Kroatië concentreert zich op beter water- en afvalbeheer, de transitie naar duurzame mobiliteit en het financieren van digitale infrastructuur in afgelegen gebieden. Cyprus wil zijn elektriciteitsmarkt hervormen, meer hernieuwbare energie gaan gebruiken, en voor betere connectiviteit en e-overheidsoplossingen zorgen.

Litouwen wil meer hernieuwbare energie opwekken, groene overheidsopdrachten stimuleren en de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit verder ontwikkelen. Slovenië richt zich op duurzaam vervoer en hernieuwbare energiebronnen en wil de overheidssector verder digitaliseren.

Volgende stappen

Bedragen uit het herstelfonds worden aan een land uitgekeerd zodra het bepaalde mijlpalen en doelstellingen voor een investering of hervorming heeft bereikt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven