r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De eerste helft van 2021: COVID-19, toekomst van Europa, klimaatwet

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 23 juli 2021, 12:00.

Link naar de video: Terugkijkend: de eerste helft van 2021

(Duur van de video:02:31)

Het Parlement pakte de COVID-19-pandemie aan, lanceerde de Conferentie over de toekomst van Europa en keurde de Europese klimaatwet goed.

COVID-19

Het Parlement keurde in juni het Europees digitaal covidcertificaat goed en drong er bij de Europese landen op aan om het certificaat uiterlijk op 1 juli te implementeren. Hoewel het covidcertificaat algemeen wordt gezien als een instrument om de bewegingsvrijheid te herstellen, onderstreepten de leden van het Europees Parlement het belang van de naleving van de rechten van mensen.

Link naar de video: Parlement geeft definitief groen licht voor Europees digitaal covidcertificaat

Ze riepen ook op tot een tijdelijke ontheffing van patenten op coronavaccins en zeiden in februari dat de EU een gezamenlijke inspanning moet blijven leveren om de pandemie te bestrijden en dringende maatregelen moet nemen om de productie van vaccins op te voeren.

In maart hebben de leden van het Europees Parlement het nieuwe EU4Health-programma aangenomen dat de EU in staat zal stellen zich beter voor te bereiden op grote gezondheidsbedreigingen, terwijl betaalbare medicijnen en medische hulpmiddelen gemakkelijker beschikbaar worden.

Bekijk hoe de EU de impact van de coronaviruspandemie in 2021 aanpakt.

Link naar de video: EU4Health

Conferentie over de toekomst van Europa

De Conferentie over de toekomst van Europa werd op 9 mei officieel geopend tijdens een ceremonie in het Europees Parlement in Straatsburg. De Conferentie heeft als doel om Europeanen in staat te stellen hun ideeën over Europa te delen en voorstellen te formuleren voor toekomstig Europees beleid.

Het openingsevenement volgde op de lancering van het meertalige digitale platform van de Conferentie in april om bijdragen te verzamelen en het debat te vergemakkelijken. In juni organiseerde het Parlement de eerste plenaire vergadering van de Conferentie met vertegenwoordigers van de Europese instellingen, nationale parlementen, het maatschappelijk middenveld, de sociale partners en evenals burgers.

Link naar de video: De Conferentie over de toekomst van Europa begint in Straatsburg

Klimaat en milieu

Het Parlement keurde in juni de nieuwe Europese klimaatwet goed, die de doelstelling voor emissiereductie voor 2030 verhoogt van 40 procent naar ten minste 55 procent. Het Parlement heeft ook zijn standpunt ingenomen over de biodiversiteitsstrategie voor 2030 die de huidige biodiversiteitscrisis aanpakt. Europarlementariërs willen dat tegen 2030 ten minste 30 procent van het land en de zee van de EU wordt beschermd.

In mei keurde het Parlement het LIFE-programma van 5,4 miljard euro voor 2021-27 goed. Het is het enige Europese programma dat uitsluitend is gericht op het milieu en het klimaat, maar een van de vele programma's die in de eerste zes maanden van 2021 zijn goedgekeurd. Het in februari goedgekeurde Actieplan voor de Circulaire Economie heeft als doel om een duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie tot stand te brengen uiterlijk in 2050.

Belarus

In juni riep het Parlement de EU op om degenen te straffen die betrokken waren bij de gedwongen landing van een vliegtuig in Minsk in mei en bij de aanhouding van de Belarussische journalist Roman Protasevitsj. EP-leden drongen er bij de Europese landen op aan om de sancties tegen mensenrechtenschendingen in het land voort te zetten.

De rechtstaat

In een resolutie die in juni werd aangenomen, droegen EP-leden de voorzitter van het Parlement, David Sassoli, op om de Commissie op te roepen haar verplichtingen na te komen en actie te ondernemen krachtens de nieuwe verordening inzake de conditionaliteit van de rechtsstaat, die bedoeld is om EU-fondsen te beschermen tegen mogelijk misbruik door EU-regeringen.

Als reactie op het terugvallen op LGBTIQ-rechten in sommige EU-landen, riepen de leden van het Europees Parlement in maart de EU uit tot een LGBTIQ-vrijheidszone. Ze uitten ook hun bezorgdheid over aanvallen op de mediavrijheid en riepen de Commissie op meer te doen om journalisten in Europa te beschermen.

Brexit

Het Parlement keurde in april de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK goed, waarin de regels voor het toekomstige partnerschap werden vastgelegd. EP-leden voerden aan dat de deal de beste optie was om de ergste gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU tot een minimum te beperken.

Link naar de video: EU-VK: een nieuw partnerschap

Betrekkingen tussen de EU en de VS

De leden van het Europees Parlement verwelkomden in januari de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden als een kans voor Europa om de banden tussen de EU en de VS te versterken en gemeenschappelijke uitdagingen en bedreigingen voor het democratische systeem aan te pakken. In juni vond in Brussel de eerste EU-VS-top sinds 2014 plaats.

Productinformatie

REF.: 20210628STO07259


Terug naar boven