r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie verhoogt financiering voor onderzoek met 120 miljoen euro voor 11 nieuwe projecten om het virus en de virusvarianten te bestrijden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021, 13:00.

De Commissie heeft een shortlist van 11 nieuwe projecten ter waarde van 120 miljoen euro opgesteld. Het geld is afkomstig uit Horizon Europa - het grootste Europese programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) - en zal worden gebruikt om dringend onderzoek naar het coronavirus en de varianten ervan te financieren. De financiering maakt deel uit van een breed scala van onderzoeks- en innovatiemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en draagt bij tot het algemeen beleid van de Commissie om de effecten van het virus en de virusvarianten te voorkomen, te beperken en te bestrijden overeenkomstig het nieuwe Europese plan voor paraatheid op het gebied van biodefensie, de HERA Incubator.

Bij de 11 projecten op de shortlist zijn 312 onderzoeksteams uit 40 landen betrokken, met inbegrip van 38 deelnemers uit 23 landen buiten de EU.

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “heeft de Europese Unie doortastende maatregelen genomen om de coronacrisis te bestrijden. Vandaag voeren we onze onderzoeksinspanningen op om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en bedreigingen van varianten van het coronavirus. Door deze nieuwe onderzoeksprojecten te ondersteunen en de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren en open te stellen, zetten we de strijd tegen de pandemie voort en bereiden we ons voor op toekomstige gevaren.”

De meeste projecten zullen klinische proeven voor nieuwe behandelingen en vaccins ondersteunen en de ontwikkeling van grootschalige coronacohorten en -netwerken buiten Europa bevorderen, waarbij links worden gelegd met Europese initiatieven. In het kader van andere projecten zal de toegang tot onderzoeksinfrastructuur worden verbeterd en verruimd om diensten te verlenen of gegevens, expertise en onderzoeksmiddelen tussen onderzoekers te delen in de strijd tegen het coronavirus en de varianten ervan. Het gaat onder meer om reeds bestaande infrastructuur zoals het Europees COVID-19-gegevensplatform en de Europese onderzoeksinfrastructuur voor biowetenschappen.

De succesvolle consortia zullen samenwerken met andere relevante initiatieven en projecten op nationaal, regionaal en internationaal niveau om voor maximale synergie en complementariteit te zorgen en overlappingen bij het onderzoek te voorkomen. Ze zullen bijdragen tot de vorming van de Europese autoriteit voor paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (Hera), die de EU in staat zal stellen beter te anticiperen en te reageren op toekomstige pandemieën.

Achtergrondinformatie

In februari heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de start aangekondigd van een Europees plan voor paraatheid op het gebied van biodefensie, de HERA Incubator. Doel is Europa voor te bereiden op de toenemende dreiging van varianten van het coronavirus. De HERA Incubator zal wetenschap, bedrijfsleven en overheden samenbrengen en alle beschikbare middelen inzetten om Europa in staat te stellen op deze dreiging te reageren.

In april heeft de Commissie nieuwe oproepen voor dringend onderzoek naar varianten van het coronavirusaangekondigd met een initieel budget van 123 miljoen euro, dat deel uitmaakt van de eerste noodfinanciering in het kader van Horizon Europa. Hoewel de financiering voor deze 11 projecten afhankelijk is van een definitief besluit van de Commissie en van de ondertekening - de komende maanden - van de subsidieovereenkomsten in het kader van Horizon Europa, kunnen de onderzoeksteams al met hun werkzaamheden beginnen.

De Commissie heeft het voortouw genomen bij het ondersteunen van onderzoek en innovatie en het coördineren van Europees en wereldwijd onderzoek, onder meer om op pandemieën voorbereid te zijn. Ze heeft 1,4 miljard euro toegezegd voor de wereldwijde coronarespons, waarvan 1 miljard euro afkomstig is uit Horizon 2020, het vorige EU-programma voor onderzoek en innovatie (2014-2020). De nieuwe projecten zullen de eerder in het kader van Horizon 2020 gefinancierde projecten aanvullen om de pandemie te bestrijden.

Nadere informatie

Factsheet - 11 new research projects against coronavirus variants

Coronavirus: Commissie maakt 123 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie om de dreiging van varianten tegen te gaan

President von der Leyen announces the start of HERA Incubator to anticipate the threat of coronavirus variants

EU coronavirus research and innovation

Coronavirus: respons van de Europese Commissie


Delen

Terug naar boven