r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale soevereiniteit: Commissie geeft impuls aan allianties op het gebied van halfgeleiders en industriële cloudtechnologie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 19 juli 2021, 12:00.

De Europese Commissie lanceert vandaag twee nieuwe industriële allianties: de Alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën en de Europese Alliantie voor industriële data, edge en cloud.

De twee nieuwe allianties zullen de volgende generatie microchips en industriële cloud/edge computing vormgeven en de EU de capaciteiten verschaffen die nodig zijn om haar kritieke digitale infrastructuur, producten en diensten te versterken. De allianties zullen bedrijven, vertegenwoordigers van de lidstaten en van universiteiten, gebruikers en onderzoeks- en technologieorganisaties bijeenbrengen.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Cloud- en edgetechnologieën bieden een enorm economisch potentieel voor burgers, bedrijven en overheden, bijvoorbeeld met het oog op een groter concurrentievermogen of sectorspecifieke behoeften. Microchips zijn de kern van elk apparaat dat we tegenwoordig gebruiken. Van mobiele telefoons tot paspoorten bieden deze kleine componenten ons een breed scala aan mogelijkheden voor technologische vooruitgang. Daarom is het van cruciaal belang om innovatie in deze belangrijke sectoren te ondersteunen. Hiermee kan Europa samen met gelijkgestemde partners grote vooruitgang te boeken.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Europa heeft alles in huis om aan kop te gaan in de technologische race. De twee allianties stippelen ambitieuze technologische routekaarten uit om de volgende generatie gegevensverwerkingstechnologieën van cloud tot edge en geavanceerde halfgeleiders in Europa te ontwikkelen en uit te rollen. De alliantie voor cloud en edge is gericht op de ontwikkeling van energie-efficiënte en sterk beveiligde Europese industriële clouds, waar autoriteiten van derde landen geen controle over of toegang toe hebben. De alliantie voor halfgeleiders gaat de wereldwijde waardeketens van halfgeleiders herschikken, door te zorgen voor de capaciteit om in Europa de meest geavanceerde chips van 2 nm en beter te ontwerpen en te bouwen.

Industriële Alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën

Microchips, inclusief processoren, zijn belangrijke technologieën die alle hedendaagse elektronische apparaten en machines aansturen. Chips vormen de basis van een grote verscheidenheid aan economische activiteiten, en bepalen de energie-efficiëntie en beveiligingsniveaus daarvan. Het vermogen om processoren en chips te ontwikkelen, is van cruciaal belang voor de toekomst van de meest geavanceerde economieën van vandaag. De Industriële Alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën wordt een belangrijk instrument voor de verdere industriële vooruitgang in de EU op dit gebied.

De alliantie zal de bestaande knelpunten, behoeften en afhankelijkheden in de sector in kaart brengen en aanpakken. Er worden technologische routekaarten uitgestippeld die moeten waarborgen dat Europa de capaciteit heeft om de meest geavanceerde chips te ontwerpen en te bouwen. Tegelijkertijd moet de uitbouw van het aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders tot 20 % in 2030 onze algehele strategische afhankelijkheid verminderen.

Daartoe wil de alliantie vaststellen welke ontwerp- en productiecapaciteit vereist is om de volgende generatie betrouwbare processoren en elektronische componenten te bouwen. Dat betekent dat de Europese productiecapaciteit naar 16 nanometer (nm) tot 10 nm-nodes moet gaan om aan de bestaande Europese behoeften te voldoen, en naar minder dan 5 tot 2 nm en beter om op de toekomstige technologische behoeften in te spelen. De meest geavanceerde halfgeleiders zijn krachtiger en kunnen de benodigde energie voor zaken als telefoons en datacentra drastisch verminderen.

Europese Alliantie voor industriële data, edge en cloud

Zoals in de Europese datastrategie wordt benadrukt, neemt het volume aan gegenereerde data sterk toe en er wordt verwacht dat een aanzienlijke hoeveelheid data zal worden verwerkt in de edge (van 20 % nu tot 80 % tegen 2025), dichter bij de gebruikers en de plek waar de data worden gegenereerd. Die verschuiving vormt een grote kans voor de EU om de eigen cloud- en edgecapaciteit uit te bouwen, en daarmee onze technologische soevereiniteit te versterken. Dat vereist de ontwikkeling en toepassing van fundamenteel nieuwe gegevensverwerkingstechnologieën voor gebruik in de edge, waarbij wordt afgestapt van volledig gecentraliseerde gegevensverwerkende infrastructuurmodellen.

De Europese Alliantie voor industriële data, edge en cloud stimuleert disruptieve cloud- en edgetechnologieën die zeer veilig, energie- en hulpbronnenefficiënt en volledig interoperabel zijn. Dat stimuleert het vertrouwen van cloudgebruikers in alle sectoren. De alliantie dient de specifieke behoeften van burgers, bedrijven en overheidsinstanties in de EU (onder meer voor militaire en beveiligingsdoeleinden) bij de verwerking van zeer gevoelige gegevens, en versterkt tegelijkertijd het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven op het gebied van cloud- en edgetechnologieën.

De alliantie zal bij haar activiteiten de volgende kernbeginselen en -normen in acht nemen:

  • de hoogste normen op het gebied van interoperabiliteit en portabiliteit/omkeerbaarheid, openheid en transparantie;
  • de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming, cyberbeveiliging en datasoevereiniteit;
  • vooruitstrevend op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid;
  • naleving van Europese beste praktijken voor de cloud, inclusief toepasselijke normen, gedragscodes en certificeringsregelingen.

Deelname aan de allianties

Deze allianties staan open voor deelname door alle publieke en private entiteiten met een wettelijke vertegenwoordiger in de Unie en met relevante activiteiten, op voorwaarde dat ze aan de voorwaarden in het statuut voldoen.

Met het oog op het strategische belang van de activiteiten in de respectieve sectoren is lidmaatschap van de allianties afhankelijk van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden voor belanghebbenden hebben met name betrekking op beveiliging (waaronder cyberbeveiliging), beveiling van het aanbod, bescherming van intellectuele eigendom, gegevensbescherming en toegang tot gegevens, en het praktische nut voor de alliantie. Zij moeten de verklaring ondertekenen en een aanvraagformulier invullen, dat door de Europese Commissie zal worden beoordeeld.

Achtergrond

De Europese Alliantie voor industriële processoren en halfgeleidertechnologieën komt voort uit de ambitie van de Commissie om de Europese waardeketens van micro-elektronica en geïntegreerde systemen te verstevigen en de geavanceerde productiecapaciteit te verhogen. De lidstaten hebben zich er in december 2020 toe verbonden om de Europese capaciteit op het gebied van halfgeleidertechnologieën gezamenlijk te versterken en de beste prestaties voor toepassingen op allerlei gebied te leveren. Momenteel hebben 22 lidstaten dit initiatief ondertekend.

De Europese Alliantie voor industriële data, edge en cloud bouwt voor op de door alle 27 lidstaten in oktober 2020 uitgedrukte politieke wil om de ontwikkeling van de volgende generatie cloud- en edgecapaciteit voor de publieke en private sector te stimuleren. De ondertekenende lidstaten zijn in hun gezamenlijke verklaring overeengekomen om samen te werken bij de uitrol van veerkrachtige en concurrerende cloudinfrastructuur en clouddiensten in Europa.

Meer informatie

Industriële Alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën

Gemeenschappelijke verklaring over processoren en halfgeleider­technologieën

Europese Alliantie voor industriële data, edge en cloud

Europese industriestrategie


Terug naar boven