r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-terroristenlijst: Raad verlengt beperkende maatregelen voor terrorismebestrijding met nog eens 6 maanden

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 19 juli 2021, 9:00.

De Raad heeft de "EU-terroristenlijst" verlengd. Op die lijst staan momenteel 14 personen en 21 groepen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn. Van deze personen, groepen en entiteiten zijn de tegoeden en andere financiële activa in de EU bevroren. Daarnaast mogen EU-actoren geen tegoeden of economische middelen aan hen verstrekken.

De Raad kan de EU-lijst opstellen en bijbehorende beperkende maatregelen opleggen op grond van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB en Verordening (EG) nr. 2580/2001.

De Raad stelde de lijst voor het eerst op ter uitvoering van Resolutie 1373/2001 van de VN-Veiligheidsraad na de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De lijst wordt geregeld, en ten minste om de 6 maanden, getoetst op basis van informatie die de lidstaten regelmatig onderling uitwisselen over nieuwe feiten en ontwikkelingen.

Deze sanctieregeling staat los van de EU-regeling tot uitvoering van VNVR-resoluties 1267 (1999), 1989 (2011) en 2253 (2015), die gericht zijn tegen Al Qaida en ISIS/Da'esh. De EU heeft ook nog een eigen sanctieregeling en kan zo autonoom sancties opleggen aan ISIS/Da'esh en Al Qaida en aan personen en entiteiten die banden hebben met deze organisaties of daaraan steun verlenen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven