r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU staat op het punt nieuw, ingrijpend klimaatbeleid te onthullen

woensdag 14 juli 2021, 1:04
Zonnepanelen
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie (EU) zal woensdag haar meest ambitieuze plan tot nu toe onthullen om klimaatverandering aan te pakken. Het plan moet dit decennium al tot concrete actie leiden.

De Europese Commissie, die het EU-beleid opstelt, zal tot in detail uiteenzetten hoe de 27 lidstaten tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent moeten gaan verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Dat betekent naar verwachting een verhoging van de belasting op de uitstoot van koolstofdioxide, evenals het belasten van koolstofrijke luchtvaart- en scheepsbrandstoffen die nog niet eerder zijn belast. Op geïmporteerde producten waarvan bij de productie veel koolstofdioxide is vrijgekomen, zoals cement en staal, zullen vermoedelijk extra importtarieven worden geheven.

"Het wordt het grootste klimaatpakket in onze geschiedenis", zei Jytte Guteland dinsdag, de Zweedse wetgever die de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement was over de klimaatdoelstellingen van de EU. "Onze economische sectoren, onze industrieën, iedereen moet zich aanpassen aan iets nieuws."

De maatregelen moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees parlement. Zij zullen waarschijnlijk te maken krijgen met lobbywerk van sommige industriële sectoren, van armere Europese lidstaten die hun burgers willen beschermen tegen prijsstijgingen en van landen die meer vervuilen en daardoor een duurdere transitie tegemoet zien.

Terug naar boven