r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council gives green light to first recovery disbursements

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021, 13:00.

De EU-ministers van Economische Zaken en Financiën hebben vandaag de eerste reeks uitvoeringsbesluiten van de Raad over de goedkeuring van nationale plannen voor herstel en veerkracht aangenomen. België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slowakije en Spanje hebben groen licht gekregen voor het gebruik van EU-herstelfondsen om hun economieën te stimuleren en de gevolgen de coronacrisis op te vangen. Nu de uitvoeringsbesluiten zijn aangenomen, komen deze 12 lidstaten in aanmerking voor een voorfinanciering van maximaal 13%.

Infographic - Recovery fund: the EU delivers

Zie volledige infographic

In juni legde de Commissie aan de Raad een positieve beoordeling van de plannen van deze 12 lidstaten voor, met daarbij ook voorstellen voor besluiten van de Raad over de goedkeuring ervan. Alle 12 lidstaten vroegen om voorfinanciering uit de hun toegewezen middelen. De besluiten van vandaag maken voor de betrokken lidstaten de weg vrij om met de Commissie subsidie- en leningsovereenkomsten te sluiten, zodat ze middelen voor de uitvoering van hun nationale plannen kunnen ontvangen.

De Raad Ecofin heeft besluiten aangenomen over bijna de helft van de nationale plannen. Dit is een grote stap in het Europees economisch herstel. De lidstaten kunnen nu de eerste financierings­overeenkomsten ondertekenen, zodat de voorfinanciering kan worden uitbetaald. Op die manier kunnen ze een begin maken met de hervormingen en investeringen die nodig zijn voor het herstel, en dus voor de versterking en de transformatie van onze economieën. De lidstaten zullen de middelen niet alleen kunnen gebruiken om de coronacrisis te boven te komen, maar ook om een veerkrachtig, groen, digitaal, innovatief en concurrerend Europa te creëren voor de volgende generaties.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

De financiële steun van de EU uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit - in totaal € 672,5 miljard - is bedoeld om het Europees economisch herstel kracht bij te zetten door hervormingen en investerings­projecten van de lidstaten te ondersteunen. De in de nationale plannen goedgekeurde maatregelen zijn toegespitst op 6 beleidsterreinen ("pijlers") die zijn opgenomen in de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Die pijlers betreffen onder meer de groene en de digitale transitie, slimme, duurzame en inclusieve groei en sociale en territoriale cohesie.

Voorbeelden van maatregelen van individuele lidstaten om tot herstel te komen en de veerkracht van de EU te vergroten, zijn de decarbonisatie van de industrie, de renovatie van gebouwen, de digitalisering van het openbaar bestuur en de omscholing van de beroeps­bevolking. De plannen houden ook rekening met de landspecifieke aanbevelingen die in het kader van het Europees Semester 2019 en 2020 zijn gedaan.

Achtergrond en volgende stappen

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is het centrale onderdeel van het herstelpakket "NextGenerationEU", bedoeld om de EU-economie na de COVID-19-pandemie nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd de belangrijkste uitdagingen van onze tijd - zoals de klimaattransitie en de digitale transformatie - aan te gaan. Om steun uit de faciliteit te ontvangen, moeten de lidstaten hun herstel- en veerkrachtplannen indienen bij de Commissie, die ze vervolgens aftoetst aan de landspecifieke aanbevelingen en de 6 pijlers van de faciliteit.

Na de indiening van een plan heeft de Commissie - indien er met de betrokken lidstaat geen langere termijn is afgesproken - 2 maanden de tijd om het te beoordelen en een uitvoeringsbesluit van de Raad over de goedkeuring ervan voor te stellen. Vervolgens bespreekt de Raad het voorstel in de regel binnen 4 weken. Na aanneming door de Raad van het voorgestelde besluit, kan de betrokken lidstaat bilaterale financierings­overeenkomsten met de Commissie ondertekenen en binnen 2 maanden de overeengekomen voorfinanciering ontvangen.

Voor verdere uitbetalingen uit de faciliteit zal een positieve beoordeling van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan nodig zijn, waarbij wordt gelet op de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen uit het individuele plan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven