r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mozambique: EU sets up a military training mission to help address the crisis in Cabo Delgado

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 12 juli 2021.

De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen tot instelling van een militaire opleidingsmissie van de EU in Mozambique (EUTM Mozambique). Het doel van de missie is de Mozambikaanse strijdkrachten te onder­steunen bij het beschermen van de burger­bevolking en het herstellen van de veiligheid in de provincie Cabo Delgado.

Met dit besluit van de Raad komt de EU tegemoet aan de vraag van de Mozambikaanse autoriteiten om grotere betrokkenheid van de EU op het gebied van vrede en veiligheid. In zijn brief van 3 juni 2021 verwelkomde Filipe Nyusi, de president van Mozambique, de inzet van een niet-uitvoerende militaire opleidingsmissie van de EU in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie­beleid (GVDB).

De missie gaat in eerste instantie 2 jaar duren. In die periode geeft de EU ondersteuning bij het omvormen van een deel van de Mozambikaanse strijdkrachten tot snelle interventie-eenheid. Het gaat dan met name om militaire trainingen, waaronder operationele voorbereiding, gespecialiseerde opleidingen over terrorisme­bestrijding, en onderricht over de bescherming van de burgerbevolking en de naleving van het internationaal humanitair recht en de mensen­rechten.

Vice-admiraal Hervé Bléjean, directeur van het militair plannings- en uitvoerings­vermogen, wordt commandant van de missie. Brigadegeneraal Nuno Lemos Pires, een Portugees met meer dan 38 jaar ervaring in commandoposten, ook in internationale missies, wordt commandant van de troepenmacht ter plaatse.

De veiligheids- en humanitaire situatie in de provincie Cabo Delgado is sinds 2017 alleen maar verslechterd. Meer dan 700 000 mensen zijn door het toenemende geweld ontheemd geraakt. Geschat wordt dat ten minste 1,3 miljoen mensen in Cabo Delgado en de aangrenzende provincies Niassa en Nampula onmiddellijke humanitaire hulp en bescherming nodig hebben.

De nieuwe GVDB-missie maakt deel uit van de geïntegreerde EU-aanpak voor de crisis in Cabo Delgado. Hieronder valt ook steun voor vredesopbouw, conflict­preventie en dialoog, humanitaire hulp en ontwikkelings­samenwerking, en de bevordering van de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven