r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belastingen: historisch mondiaal akkoord om multinationals eerlijker te belasten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zaterdag 10 juli 2021.

De Europese Commissie is verheugd over het historische mondiale akkoord dat vandaag door de ministers van Financiën van de G20 en de presidenten van de centrale banken is bekrachtigd. Het zal het internationale kader voor de vennootschapsbelasting eerlijker en stabieler maken. Deze unieke consensus is de voorbode van een volledige hervorming van het internationale vennootschapsbelastingsysteem. Zo zal er een herverdeling van de heffingsrechten plaatsvinden, wat inhoudt dat de grootste bedrijven ter wereld belasting moeten gaan betalen waar zij actief zijn. Tegelijkertijd zal een wereldwijd minimaal effectief belastingtarief van ten minste 15 % de agressieve fiscale planning aan banden leggen en een eind maken aan de moordende concurrentie om de vennootschapsbelasting zo laag mogelijk te houden.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni, deelnemer aan de besprekingen in Venetië vandaag: “De G20 heeft vandaag ingestemd met het ongekende mondiale akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelasting dat vorige week is overeengekomen en dat nu door 132 jurisdicties wordt gesteund. Er is een moedige stap gezet; een stap die slechts weinigen enkele maanden geleden voor mogelijk hadden gehouden. Dit is een overwinning voor eerlijke belastingen, voor sociale rechtvaardigheid en voor het multilaterale stelsel, maar we zijn nog niet klaar. Wij hebben nog tot oktober de tijd om de laatste hand te leggen aan dit akkoord. Ik heb goede hoop dat we binnen die tijdspanne ook een consensus kunnen bereiken tussen alle lidstaten van de Europese Unie over deze cruciale kwestie.”

De werkzaamheden, onder toezicht van het Inclusief Kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), concentreren zich op twee belangrijke kwesties:

  • het aanpassen van de internationale regels ten aanzien van de manier waarop de belastingheffing op bedrijfswinsten over landen wordt verdeeld, om rekening te houden met het veranderende karakter van bedrijfsmodellen, zoals het feit dat bedrijven actief kunnen zijn zonder fysiek aanwezig te zijn. Met de nieuwe regels wordt een deel van de overwinst van de grootste, meest winstgevende multinationals herverdeeld over marktjurisdicties waar consumenten of gebruikers zijn gevestigd;
  • ervoor zorgen dat multinationals jaarlijks voor al hun winsten onderworpen worden aan een minimaal effectief belastingniveau. Dit zal worden vastgesteld op een percentage van ten minste 15 % en gelden voor alle multinationale groepen die meer dan 750 miljoen euro aan gecombineerde financiële inkomsten hebben.

De komende maanden zal worden onderhandeld over de technische bijzonderheden van het akkoord; het streven is dat alle 139 leden van het Inclusief Kader in oktober een definitief akkoord bereiken. Als er eenmaal een op consensus gebaseerd mondiaal akkoord is over beide pijlers, zal de Commissie snel handelen om maatregelen voor de uitvoering ervan in de EU voor te stellen, overeenkomstig de belastingagenda van de EU en de behoeften van de eengemaakte markt.

Meer informatie

Vragen en antwoorden


Terug naar boven