r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement keert zich fel tegen Hongaarse anti-LHBTIQ-wet

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 8 juli 2021, 8:00.

Het EP “veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen” de recente anti-LGBTIQ-wetgeving en betreurt de ontmanteling van de democratie en de rechtsstaat in Hongarije.

In een rapport, vandaag aangenomen met 459 stemmen voor, 147 tegen en 58 onthoudingen, omschrijven de leden van het Europees Parlement de Hongaarse wet als een overduidelijke schending van de grondrechten zoals vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten, de Europese Verdragen en binnen het beleid inzake de interne markt.

De zoveelste aanval op de democratie, de rechtsstaat en grondrechten

Europarlementariërs benadrukken dat het hier niet om een losstaand incident gaat, maar "eerder om een opzettelijk en vooraf bedacht voorbeeld van de geleidelijke ontmanteling van de grondrechten in Hongarije", waar door de staat gesponsorde lhbtiq-fobie en desinformatiecampagnes instrumenten zijn geworden van politieke censuur. Deze mensenrechtenschendingen maken deel uit van een bredere politieke agenda om de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van de persvrijheid, af te breken, en moeten worden beschouwd als een systematische schending van de EU-waarden.

Recente voorbeelden van dit probleem in Hongarije hebben onder andere betrekking op de wijziging van de grondwet waarin nu wordt verklaard dat "de moeder een vrouw is en de vader een man", en het de facto verbod op wettelijke gendererkenning voor transgenders en intersekse personen. In deze context verklaren de EP-leden vast te houden aan hun niet-aflatende inzet om kinderrechten te verdedigen, waarbij tolerantie, acceptatie en diversiteit leidende principes moeten zijn om zo de belangen van kinderen te respecteren.

Dringend actie nodig

Europarlementariërs roepen de Commissie op om versneld een inbreukprocedure te starten tegen Hongarije en alle mogelijke rechtsmiddelen bij het Hof van Justitie in te zetten, zoals tijdelijke maatregelen en het gebruik van sancties indien nodig. De leden roepen de lidstaten ook op om, indien Commissie niet optreedt, de zaak voor het Europees Hof te brengen en een interstatelijk verzoekschrift (statenklacht) in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verder verwijst het Parlement naar concrete kwesties in Hongarije waar de Europese rechtsstaat-verordening per direct in werking zou moeten treden om de EU-begroting te beschermen. Het Europees Parlement uit ernstige bezorgdheid dat het Hongaarse coronaherstelplan mogelijk niet in overeenstemming zou zijn met EU-wetgeving. Het roept de Raad en de Commissie op om de onderhandelingen over een antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren en gehoor te geven aan het EP-initiatief om een permanent EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten op te zetten. Verontrust over de gelijkenis tussen de Hongaarse wetgeving en de Russische "LHBT-propagandawet" uit 2013, roepen de EP-leden de Commissie op om de financiering van anti-lhbtiq-campagnes in Europa grondig te onderzoeken.

Lees de samenvatting van het debat, bekijk de belangrijkste fragmenten of kijk het gehele debat van woensdag terug.

Achtergrond

Op 15 juni 2021 stemde het Hongaarse parlement vrijwel unaniem (157 stemmen tegen 1) in met regels die, onder het mom van bestrijding van pedofilie, de vrijheid van meningsuiting en de rechten van kinderen beperken door te verbieden dat LHBTIQ-gerelateerde inhoud wordt geïntegreerd in lesmateriaal voor scholen of wordt vertoond tijdens TV shows die bedoeld zijn voor minderjarigen. De nieuwe wet is sinds 8 juli van kracht.


Terug naar boven