r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoe communiceren robots en dieren?, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 september 2021 16:00 - 17:15
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Taal en muziek worden vaak gezien als specifiek menselijke communicatieve vaardigheden. Maar ook dieren communiceren met elkaar. En robots moeten soms met mensen samenwerken en communiceren. Wat zijn overeenkomsten tussen menselijke en niet-menselijke communicatie, en wat zijn verschillen?

Beeld iStock

Met:

  • Rineke Verbrugge, hoogleraar logica en cognitie, Rijksuniversiteit Groningen - Samenwerken met robots

    Wat heeft een team van software actoren, robots en mensen nodig om samen problemen op te kunnen lossen? In elk geval moeten de teamleden met elkaar kunnen communiceren.

  • Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie, Universiteit van Amsterdam - Muzikale dieren?

    Onze menselijke vermogens om muziek te maken en waar te nemen zijn gebaseerd op een aantal cognitieve en biologische, eigenschappen. Welke hiervan zijn uniek menselijk, en welke hebben we gemeen met andere dieren?

  • Claartje Levelt, hoogleraar eerste taalverwerving, Universiteit Leiden - Brabbelende dieren?

    Sommige diersoorten leren net als mensen door interactie met soortgenoten hun ‘taal’. Denk aan zangvogels, bepaalde vleermuissoorten en marmosets. Gaan zij als baby allemaal door een vergelijkbare brabbelfase heen?

Het webinar wordt ingeleid en voorgezeten door Alice ter Meulen, emeritus hoogleraar algemene taalwetenschap en cognitie, en georganiseerd door Petra Hendriks, hoogleraar semantiek en cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom bij dit webinar. Voertaal is Nederlands. Deelname is gratis, maar aanmelding is gewenst via het aanmeldformulier.

Wanneer u zich heeft aangemeld is er via Zoom gelegenheid voor vragen en discussie. Het webinar is ook te volgen via ons YouTubekanaal, echter daar is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wel is het webinar daar na afloop terug te zien.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven