r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Hof van Justitie: benoeming van 2 rechters en 2 advocaten-generaal

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 7 juli 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben 2 rechters en 2 advocaten-generaal bij het Hof van Justitie benoemd.

  • Mevrouw Küllike Jürimäe (Estland) is herbenoemd tot rechter.
  • De heer Manuel Campos Sánchez-Bordona (Spanje) is herbenoemd tot advocaat-generaal.
  • Mevrouw Maria Lourdes Arastey Sahún (Spanje) is benoemd tot rechter.
  • Mevrouw Tamara Ćapeta (Kroatië) is benoemd tot advocaat-generaal.

Hun ambtstermijnen lopen af op 6 oktober 2027.

De benoemingen zijn onderdeel van de gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van het Hof. Zo eindigen op 6 oktober 2021 de ambtstermijnen van 14 rechters en 6 advocaten­generaal.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd. Vooraf raadplegen de lidstaten een comité dat hen adviseert over de geschiktheid van de kandidaten.

Zij worden geselecteerd uit personen van wie de onafhankelijkheid buiten kijf staat.

Kandidaten voor benoeming bij het Hof moeten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Kandidaten voor het Gerecht moeten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.


Terug naar boven