r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement keurt tijdelijke regels goed om online kinderpornografie op te sporen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 7 juli 2021.

De Parlementsleden hebben een tijdelijke verordening goedgekeurd waarmee aanbieders van onlinediensten kinderpornografie vrijwillig kunnen blijven bestrijden.

De hoeveelheid materiaal op het internet dat kindermisbruik bevat is in zorgwekkende mate toegenomen, en deze situatie is verergerd door de pandemie. Daarom heeft het Parlement met 537 stemmen voor, 133 tegen en 24 onthoudingen een verordening goedgekeurd om kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting wanneer ze webmail-, chat- en berichtendiensten gebruiken.

Met het akkoord dat in april werd bereikt, wordt voorzien in een tijdelijke afwijking van artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2002/58/EG ter bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie en verkeersgegevens. Deze verordening zal drie jaar lang van kracht zijn, tenzij er al sneller nieuwe permanente regels worden overeengekomen om seksueel misbruik van kinderen op het internet aan te pakken.

Vrijwillige opsporing door serviceproviders

De aanbieders van onlinediensten moeten gebruikmaken van technologieën die zo weinig mogelijk inbreuk plegen op de privacy.

Materiaal in verband met seksueel misbruik van kinderen

Onlinemateriaal in verband met seksueel misbruik van kinderen wordt opgespoord met specifieke technologieën die verkeersgegevens of inhoud zoals beelden en tekst scannen. De technologie voor de opsporing van online kinderlokkerij kan bestaan uit hashingtechnologie voor beelden en video’s of uit classificatoren en kunstmatige intelligentie voor het analyseren van tekst of verkeersgegevens.

De nieuwe regels zullen niet van toepassing zijn op het scannen van audiocommunicatie.

Betere privacybescherming

De Parlementsleden hebben aangedrongen op passende procedures en verhaalmechanismen zodat individuele personen een klacht kunnen indienen als ze menen dat hun rechten geschonden zijn. De nationale autoriteiten voor gegevensbescherming zullen via effectbeoordelingen en overlegprocedures beter toezicht kunnen houden op de technologieën die de aanbieders van onlinediensten gebruiken.

Citaat

Na de stemming zei rapporteur Birgit SIPPEL (S&D, DE): “Seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijke misdaad en een schending van de mensenrechten. We moeten het doeltreffender voorkomen, meer daders vervolgen en slachtoffers beter ondersteunen. Dit akkoord is een compromis tussen de opsporing van seksueel misbruik van kinderen en de bescherming van de privacy. Het is misschien niet perfect, maar het is een werkbare tijdelijke oplossing voor de komende drie jaar. De Commissie moet nu dringend een langetermijnoplossing voorstellen op basis van de waarborgen voor gegevensbescherming in de tijdelijke regels. Een oplossing waarmee privécommunicatie bovendien gerichter kan worden gescand.”

Volgende stappen

De verordening moet nog formeel worden vastgesteld door de Raad. Daarna wordt ze bekendgemaakt in het Publicatieblad. De verordening treedt in werking op de derde dag na de bekendmaking.

Achtergrond

Deze wetswijziging was nodig omdat het Europees wetboek voor elektronische communicatie volledig wordt toegepast sinds december 2020. Dankzij de wijziging kunnen de aanbieders van onlinediensten de verspreiding van kinderpornografie op het internet op vrijwillige basis blijven bestrijden en voorkomen.

De Commissie is van plan om in de loop van 2021 een permanentere oplossing voor te stellen om dit probleem aan te pakken.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven