r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gesprek met vice-voorzitter Europese Commissie Dombrovskis

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op vrijdag 2 juli 2021.

De commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat op 5 juli 2021 van 9.30 tot 10.30 in gesprek met Valdis Dombrovskis, vice-voorzitter van de Europese Commissie. U kunt dit gesprek live volgen via de livestream van deze site.

Foto: Europees Parlement.

Valdis Dombrovskis heeft Handel in zijn portefeuille. Onderwerp van gesprek is het voorstel voor de herziening van het Europese handelsbeleid die de Europese Commissie in eerder dit jaar heeft gepresenteerd. Hierin wordt de handelsstrategie voor de komende jaren uiteen gezet.

Verduurzaming en digitalisering

Deze handelsstrategie moet het economisch herstel van de EU bevorderen door verduurzaming en digitalisering te ondersteunen. Daarbij wil de EU oneerlijke handel tegengaan en duurzaamheidsproblemen aanpakken via handelsakkoorden.

Hervorming Wereldhandelsorganisatie

De Europese Commissie heeft tegelijk met deze herziening van het handelsbeleid ook een EU-agenda voor de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gepubliceerd. De Europese Commissie wil dat de EU het voortouw neemt bij de wereldwijde inspanningen om de WTO te hervormen. Herstel van het systeem voor geschillenbeslechting heeft daarbij prioriteit.

Rapporteurs

De Tweede Kamer Kamer heeft twee EU-rapporteurs aangewezen voor de hervorming van de WTO, de leden Jan Klink (VVD) en Marieke Koekkoek (Volt). Zij volgen namens de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de ontwikkelingen in Brussel en bij de WTO.

Live volgen

Het gesprek met de Eurocommissaris is live te volgen via de livestream.


Terug naar boven