r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Maria Leptin benoemd tot nieuwe voorzitter van de Europese Onderzoeksraad

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag professor Maria Leptin tot de nieuwe voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC) benoemd. Professor Leptin is momenteel directeur van de EMBO (European Molecular Biology Organization) en zal op 1 oktober 2021 in haar nieuwe functie aantreden, wanneer de voorzitter ad interim, professor Jean-Pierre Bourguignon, zijn mandaat zal beëindigen.

De nieuwe voorzitter treedt op een belangrijk moment in de ontwikkeling van de ERC in functie. In het kader van de langetermijnbegroting van de EU zal de Europese Onderzoeksraad in 2021-2027 meer dan 16 miljard euro uit Horizon Europa ontvangen, een stijging met 22 % ten opzichte van Horizon 2020.

Professor Maria Leptin is een zeer gerespecteerd wetenschapper en is actief op het gebied van de ontwikkelingsbiologie en immunologie. Zij leidt onderzoeksgroepen aan het Institut für Genetik van de Universität zu Köln en aan het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) te Heidelberg. In 2010 is zij tot directeur van de EMBO benoemd.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Sinds de oprichting in 2007 heeft de Europese Onderzoeksraad wereldwijd de reputatie opgebouwd uitmuntend, door nieuwgierigheid gedreven onderzoek te financieren. Constant, krachtig leiderschap en verbeeldingskracht zullen zijn positie nog verder versterken. Professor Maria Leptin is de juiste keuze voor deze opdracht, gezien haar uitstekende academische loopbaan, haar internationale bekendheid en haar bewezen ervaring op het gebied van innovatie en leiderschap. Ik wil ook graag mijn waardering voor voorzitter Jean-Pierre Bourguignon uitspreken voor zijn opmerkelijke leiderschap tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU.”

Professor Maria Leptin, de net benoemde voorzitter van de Europese Onderzoeksraad: “Ik vind het een grote eer dat Mariya Gabriel mij heeft gevraagd om op dit cruciale moment aan het begin van het kaderprogramma Horizon Europa de nieuwe voorzitter van de Europese Onderzoeksraad te worden. Ik ben van plan het geweldige succesverhaal van de ERC voort te zetten en uitmuntend grensverleggend onderzoek te ondersteunen om onze mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. Ik wil mijn voorganger Jean-Pierre Bourguignon hartelijk danken voor alles wat hij zowel als voorzitter als tijdens de recente overgangsperiode heeft bereikt.”

Met de benoeming van vandaag komt een einde aan een proces van bijna exact een jaar, waarin een onafhankelijk selectiecomité onder leiding van professor Helga Nowotny, voormalig voorzitter van de Europese Onderzoeksraad en hoogleraar emerita van Science and Technology Studies, ETH Zürich, zijn werk heeft gedaan. Het onafhankelijke selectiecomité heeft op basis van een raadpleging van de wetenschappelijke wereld en een open sollicitatieoproep de Commissie geadviseerd over de beste kandidaten. Deze kandidaten werden ook voorgesteld aan de Wetenschappelijke Raad van de ERC, die de aanstelling van professor Leptin eveneens ondersteunt. Professor Maria Leptin wordt door de Commissie benoemd voor een ambtstermijn van ten hoogste vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Achtergrond

De Europese Onderzoeksraad is opgericht in het kader van het zevende kaderprogramma van de Europese Unie en is het agentschap van de Europese Unie dat het voortouw neemt om tot fundamentele vooruitgang aan en over de grenzen van de kennis te komen. De ERC heeft zijn werkzaamheden in het kader van Horizon 2020 (2014-2020) gecontinueerd en wordt als onderdeel van het nieuwe programma, Horizon Europa (2021-2027), verder versterkt. De begroting groeit voortdurend, als resultaat van het succes van de ERC. Na open oproepen tot het indienen van projecten verleent de ERC subsidies aan projecten die door beginnende en gevestigde onderzoekers worden geleid. Het enige selectiecriterium is wetenschappelijke excellentie.

Nadere informatie

Biografie van professor Maria Leptin

Persverklaring van de Europese Onderzoeksraad


Terug naar boven