r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie lanceert een nieuwe oproep voor projecten ter ondersteuning van hervormingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021.

In het kader van de jaarlijkse conferentie over het instrument voor technische ondersteuning (Technical Support Instrument (TSI) heeft de Commissie vandaag een nieuwe TSI-oproep voor de lidstaten gelanceerd om hun hervormingsprojecten in 2022 te ondersteunen.

In het kader van de oproep kunnen de lidstaten tot uiterlijk 31 oktober 2021 verzoeken om technische ondersteuning indienen voor hervormingen op een groot aantal gebieden, zoals de groene en de digitale transitie, diversiteit, particuliere en overheidsfinanciering, migratie, ondernemingsklimaat, gezondheid of onderwijs. De lidstaten kunnen via het TSI ook steun vragen voor het opstellen en uitvoeren van hun plannen voor herstel en veerkracht. De jaarlijkse TSI-oproep staat open voor alle verzoeken van overheidsinstanties uit de lidstaten.

Volgens Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen, “heeft de coronapandemie de wijze waarop mensen leven en werken veranderd. Bovendien is tijdens de pandemie nogmaals duidelijk geworden dat efficiënte overheidsdiensten een belangrijke rol spelen. De technische ondersteuning door de Commissie biedt de lidstaten de gelegenheid om succesvolle hervormingen te ontwikkelen en uit te voeren. Het TSI is bedoeld om de lidstaten te helpen capaciteit op te bouwen, expertise te benutten en ervaringen uit te wisselen met het oog op duurzame en inclusieve groei.”

De jaarlijkse conferentie over het TSI brengt voor de uitvoering van hervormingen verantwoordelijke afgevaardigden van alle lidstaten samen om de lidstaten uit te nodigen hun verzoeken om steun in te dienen voor hervormingen die ze met behulp van de door het TSI verleende expertise willen uitvoeren. Tijdens de conferentie zullen de algemene mogelijkheden worden toegelicht waarover de lidstaten dankzij het TSI beschikken om aan hun specifieke behoeften aan technische ondersteuning te voldoen. Daarnaast biedt de conferentie ook de gelegenheid om voorgestelde vlaggenschipprojecten op het gebied van technische ondersteuning te presenteren waarvoor de lidstaten in het kader van de TSI-oproep 2022 kunnen kiezen. De voorgestelde projecten zijn geselecteerd omdat er in alle lidstaten een grote behoefte aan bestaat en ze verband houden met de topprioriteiten van de EU die de lidstaten momenteel uitvoeren. Als zodanig beogen ze de lidstaten steun te verlenen om hervormingen ter bevordering van veerkracht en groei door te voeren. De voorgestelde 13 vlaggenschipprojecten op het gebied van technische ondersteuning verlenen bijvoorbeeld steun voor hervormingen ter bevordering van de digitale en de groene transitie, een efficiënter en digitaler openbaar bestuur, regionale coördinatie, digitale financiering, de integratie van migranten en toerisme.

Om succesvol te zijn, moeten de hervormingen door iedereen worden gedeeld. Daarom is de TSI-conferentie opgedeeld in sessies, paneldiscussies en interactieve workshops met het oog op een horizontale dialoog en echte samenwerking tussen overheid, particuliere sector en maatschappelijk middenveld.

Een nieuwe website ter ondersteuning van hervormingen

De Commissie heeft deze maand ook een gloednieuwe website opgezet om hervormingen te ondersteunen. Dankzij een interactieve kaart kan naar bijzonderheden worden gezocht over de voor TSI-ondersteuning in aanmerking komende beleidsgebieden, de rol van de overheid en de ondersteunde projecten.

Volgende stappen

Tussen juli en september 2021 zullen specifieke evenementen op nationaal niveau worden georganiseerd om de nieuwe TSI-oproep te presenteren en de lidstaten te helpen hun verzoeken om technische ondersteuning voor te bereiden.

De lidstaten kunnen tot 31 oktober 2021 hun TSI-aanvragen indienen.

Achtergrondinformatie

Het TSI is het instrument van de Commissie om technische ondersteuning te verlenen voor hervormingen in de lidstaten van de EU.

Het TSI maakt deel uit van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en het herstelplan voor Europa. De algemene doelstelling van het TSI bestaat erin de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen door de lidstaten bij hun hervormingen te ondersteunen.

Het TSI bouwt voort op het succes van zijn voorganger, het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). Via het SRSP heeft de Commissie sinds 2017 technische ondersteuning aan alle 27 lidstaten geboden bij meer dan 1000 projecten.

Meer informatie

Jaarlijkse conferentie over het instrument voor technische ondersteuning

Conferentieprogramma

Website van de Commissie ter ondersteuning van hervormingen

Vragen en antwoorden over het instrument voor technische ondersteuning

Instrument voor technische ondersteuning: 2021 country factsheets

Bekijk het evenement op 30 juni

Bekijk het evenement op 1 juli


Terug naar boven