r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oplossingen voor klimaatverandering, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 oktober 2021 14:00 - 16:00
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wat zijn de consequenties van de opwarming van de aarde en welk risico heeft de stijgende zeespiegel voor Nederland? In aanloop naar de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) op 1 november 2021, komen de oplossingen voor klimaatverandering op internationaal en nationaal niveau tijdens dit webinar aan de orde. Welke antwoord bieden zij?

Foto: Perito Moreno gletsjer, Patagonië, Argentinië

Programma

  • 14.00 uur: Opening en introductie doorJack Middelburg, hoogleraar geochemie, Universiteit Utrecht, en wetenschappelijk directeur NESSC en Leo Meyer, gastdocent aardwetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 14.10 uur: Roderik van de Wal, hoogleraar zeespiegel en invloed op de kust, Universiteit Utrecht - Hoe hoog stijgt de zee?
  • 14.30 uur: Heleen de Coninck, hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, Technische Universiteit Eindhoven - Oplossingsrichting en hoop voor de toekomst
  • 14.50 uur: ZKH Jaime de Bourbon de Parme, Klimaatgezant namens de Rijksoverheid - De internationale aanpak
  • 15.15 uur: Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord - De nationale aanpak
  • 15.40 uur: Paneldiscussie en vragen onder leiding van Jack Middelburg en Leo Meyer

Over de sprekers

Lees de bio's van onze sprekers

Aanmelden

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk via het aanmeldformulier.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven