r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU scherpt regels voor gebruik van biomassa aan

vrijdag 25 juni 2021, 6:02
Fabriek co2

MEDIAWATCH - De Europese regels voor energieopwekking door het verbranden van plantaardig materiaal en hout worden aangescherpt. Zo wil de Europese Commissie de verboden wingebieden uitbreiden, zogeheten 'no-go-areas', zodat oerbossen met een hoge biodiversiteit en veengebieden er ook onder vallen. Daarnaast moeten kleine biomassacentrales, met een opwekcapaciteit vanaf 5 megawatt (MW), straks ook voldoen aan de duurzaamheidseisen die nu alleen gelden voor de grotere centrales (vanaf 20MW). Dat staat volgens het FD in een conceptvoorstel voor een richtlijn voor hernieuwbare energie die de Europese Commissie op 14 juli presenteert.

De plannen zijn uiterst relevant voor Nederland, dat tot 2019 voor 14 miljard euro aan subsidies had toegezegd aan biomassacentrales. Het verbranden van biomassa was in 2020 goed voor meer dan de helft (54 procent) van de totale energie die in Nederland werd opgewekt middels hernieuwbare bronnen.

Het Brusselse voorstel, dat in handen is van de krant, is onderdeel van een pakket aan maatregelen en wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Dat pakket, Fit for 55 geheten, moet ervoor zorgen dat de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55 procent heeft gereduceerd ten opzichte van 1990. Tot voor kort stond het reductiedoel van de EU nog op 40 procent.

Terug naar boven