r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Invitation letter by President Charles Michel to the members of the European Council ahead of their meeting of 24 and 25 June 2021

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2021.

Met genoegen nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 juni, die zal beginnen met een gedachtewisseling over mondiale uitdagingen en geopolitieke kwesties met de secretaris-generaal van de VN António Guterres.

Herstel van de COVID-19-pandemie, in de EU en wereldwijd, zal een belangrijk onderwerp zijn. De vaccinatiecampagne is goed op gang gekomen in de hele EU en verloopt succesvol. Samen met het digitale covidcertificaat zal dit het vrije verkeer in de zomermaanden en daarna vergemakkelijken. We moeten echter de varianten nauwlettend in de gaten houden en de verspreiding ervan op gecoördineerde wijze beperken. Zoals in februari is overeengekomen, zullen wij ook een eerste gedachtewisseling houden over de lessen die tot dusver uit de pandemie zijn getrokken, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op toekomstige crises. Wij zullen bespreken hoe de EU het voortouw kan blijven nemen bij de inspanningen om de wereld te vaccineren door de vaccins uit te voeren en te doneren, en hoe het aanbod aan vaccins wereldwijd kan worden vergroot.

Wat migratie betreft, zullen we de balans opmaken van de situatie op de verschillende routes. Ons doel blijft het verlies van mensenlevens te voorkomen en de druk op de grenzen van de EU te verminderen. Daarom zullen wij ons richten op de externe dimensie, met het doel onze samenwerking met de landen van herkomst en doorreis te versterken. We moeten opdrachten verstrekken die snel resultaten opleveren.

Op internationaal vlak zullen we, zoals aangekondigd in maart, terugkomen op de betrekkingen van de EU met Turkije. We zullen de betrekkingen met Rusland bespreken, in vervolg op ons diepgaande debat van mei en het verslag van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger. Wij zullen de uitvoering van onze recente besluiten over Belarus evalueren. Ik verwacht dat wij ook conclusies zullen aannemen over Libië, de Sahel en Ethiopië.

Wat het economisch herstel betreft, zullen we de balans opmaken van de uitvoering van NextGenerationEU. Zodra ze zijn goedgekeurd zullen de nationale herstel- en veerkrachtplannen een volledig en inclusief economisch herstel mogelijk maken. Ook zullen ze het pad effenen voor de groene en digitale transitie van de Unie, de dubbele motor die de komende decennia de groei van Europa zal aandrijven.

Aan het einde van onze bijeenkomst op vrijdag zullen de president van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Eurogroep zich bij ons voegen voor een Eurotop in inclusieve samenstelling. We zullen een toekomstgericht debat houden over de vraag hoe een sterk en duurzaam economisch herstel kan worden bevorderd. Dit betekent dat we de volgende stappen moeten bespreken wat betreft de bankenunie, de kapitaalmarktenunie, en de beleidscoördinatie in de eurozone.

Op praktisch gebied: we beginnen donderdag om 13.00 uur met een werklunch met António Guterres, secretaris-generaal van de VN. Daarna volgt onze traditionele gedachtewisseling met voorzitter Sassoli. Na een verslag van premier Costa over de werkzaamheden in de Raad, bespreken we tijdens onze eerste werksessie COVID-19 en vervolgens migratie. Ons werkdiner zal voornamelijk gewijd zijn aan externe betrekkingen. Op vrijdagochtend gaan we verder met een werksessie over het economisch herstel, waarop een Eurotop in inclusieve samenstelling volgt.

  • Uitnodiging

    ×

    Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

    EN

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven