r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, 22 juni 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 22 juni 2021, 23:30.

Video van de Raad Algemene Zaken

Voornaamste resultaten

Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

De Raad werd bijgepraat over de vooruitgang die het afgelopen half jaar is geboekt, en wisselde van gedachten over alle dossiers in verband met de uitbreiding en het stabilisatie- en associatie­proces.

De Raad ging met name in op het recente politieke akkoord met het Europees Parlement over het instrument voor pretoetredings­steun (IPA III). Voor IPA III wordt voor de periode 2021-2027 meer dan €14 miljard uitgetrokken. Het politieke akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door de Raad.

Op 6 mei ging de Raad akkoord met de toepassing van de herziene uitbreidings­methode voor de toetredings­onderhandelingen met Montenegro en Servië. Nu kunnen de eerste politieke inter­gouvernementele conferenties plaatsvinden.

De Raad besprak de toetredings­onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris van Europese Zaken van Portugal

Het voorzitterschap organiseerde in het kader van de nieuwe uitbreidings­methode de eerste inter­gouvernementele conferenties met Montenegro en Servië. Ik heb er alle vertrouwen in dat het aantredende Sloveense voorzitterschap onze inspanningen voortzet en de onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië formeel kan openen.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris van Europese Zaken van Portugal

Nieuwe EU-uitbreidingsmethode voor Montenegro en Servië (pers­mededeling, 11 mei 2021)

EU bereikt voorlopig akkoord over financiële pre­toetredings­steun (pers­mededeling, 2 juni 2021)

Servië: onderhandelingen over toetreding tot de EU

Montenegro: onderhandelingen over toetreding tot de EU

Conferentie over de toekomst van Europa

Het voorzitterschap sprak over het Europese burger­evenement van Lissabon van 17 juni en de eerste plenaire vergadering van de Conferentie van 19 juni.

Deze Conferentie moet de burgers een stem geven in een breed debat over de toekomst van Europa in de komende 10 jaar en daarna, ook in het licht van de corona-pandemie.

De Raad, het Europees Parlement en de Commissie hebben op 10 maart een gezamenlijke verklaring ondertekend met de doelstellingen, de structuur, de reikwijdte en het tijdschema van de Conferentie.

Na de lancering van het digitale platform van de conferentie op 19 april, werd de Conferentie op 9 mei in Straatsburg officieel geopend. Een aantal ideeën en evenementen zijn al op het platform geplaatst.

Met de eerste Europese burgerdialoog in Lissabon op 17, en de eerste plenaire vergadering in Straatsburg op 19 juni wilden we ook onze betrokkenheid bij de Conferentie en ons standpunt als Raad benadrukken: de burgers en hun zorgen moeten centraal staan, en de Conferentie moet zich richten op kwesties die voor hen echt belangrijk zijn.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris van Europese Zaken van Portugal

Conferentie over de toekomst van Europa: burger­platform op 19 april online

Conferentie over de toekomst van Europa: Raad geeft groen licht (pers­mededeling, 5 maart 2021)

Gezamenlijke verklaring

Conferentie over de toekomst van Europa - herzien standpunt van de Raad (3 februari 2021)

Conferentie over de toekomst van Europa - standpunt van de Raad (24 juni 2020)

Europese Raad, 24-25 juni 2021

De Raad bereidde de Europese Raad van 24-25 juni in Brussel voor.

De EU-leiders zullen in Brussel spreken over COVID-19, economisch herstel, migratie en externe betrekkingen, waaronder die met Turkije en Rusland.

De Europese Raad zal de epidemiologische situatie evalueren, een stand van zaken over vaccins geven en de coördinatie als respons op de COVID-19-pandemie voortzetten. Overeenkomstig de verklaring van de leden van de Europese Raad van februari 2021 zal de Commissie naar verwachting verslag uitbrengen over de lessen die tot dusver uit de pandemie zijn getrokken.

De EU-leiders zullen de stand van de uitvoering van NextGenerationEU evalueren.

Naar verwachting zullen ze de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone bespreken.

De Europese Raad zal de externe dimensie van migratie bespreken.

Overeenkomstig de Verklaring van de leden van de Europese Raad van 25 maart 2021 zal de Europese Raad terugkomen op de betrekkingen met Turkije.

Volgend op zijn conclusies van 24-25 mei 2021 zal de Europese Raad, op basis van de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegen­woordiger en de Commissie van 16 juni 2021, verder spreken over de betrekkingen met Rusland.

Verklaring van de leden van de Europese Raad over COVID‑19 en gezondheid (pers-mededeling, 25 februari 2021)

COVID‑19-pandemie: respons van de EU (achtergrond­informatie)

Herstelplan voor Europa (achtergrond­informatie)

Migratiebeleid van de EU (achtergrond­informatie)

Verklaring van de leden van de Europese Raad (pers­mededeling, 25 maart 2021)

Conclusies van de Europese Raad over Rusland, het VK, het Midden‑Oosten en Mali (pers­mededeling, 24 mei 2021)

Gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Rechtsstaat in Polen

De Raad heeft een hoorzitting gehouden over de rechtsstaat in Polen (procedure van artikel 7, lid 1, VEU). De hoorzitting volgde op het met redenen omklede voorstel van de Europese Commissie, dat de materiële reikwijdte bepaalde.

Met redenen omkleed voorstel 16007/17 dat de procedure van artikel 7, lid 1, VEU voor Polen in gang zet.

Standaardregelingen voor hoorzittingen bedoeld in artikel 7, lid 1, VEU

Waarden van de Unie in Hongarije

De Raad heeft een hoorzitting gehouden over de rechtsstaat in Hongarije (procedure van artikel 7, lid 1, VEU). De hoorzitting volgde op het met redenen omklede voorstel van het Europees Parlement, dat de materiële reikwijdte bepaalde.

Met redenen omkleed voorstel van het Europees Parlement 12266/1/18 dat de procedure van artikel 7, lid 1, VEU voor Hongarije in gang zet

Standaardregelingen voor hoorzittingen bedoeld in artikel 7, lid 1, VEU

Diversen

De Raad werd geïnformeerd over de betrekkingen EU-Zwitserland, de strategische autonomie en het 10-jarig bestaan van de EU-strategie voor het Donaugebied.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3805

Luxemburg

22 juni 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, toevoeging 1 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven