r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Waarom is EU-financiering voor regio's belangrijk?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 22 juni 2021.

EU-financiering zal regio's helpen herstellen van de COVID-crisis, terwijl de ongelijkheden worden verkleind, de regio’s groener worden en er banen worden gecreëerd.

Link naar de video: Ondersteuning voor Europese regio's

De Europese regio's ontwikkelen zich nog steeds in verschillende snelheden en het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie blijft een van de belangrijkste prioriteiten van de EU. Nu de pandemie de situatie heeft verergerd, krijgt het regionale ontwikkeling- en cohesiebeleid 243 miljard euro voor 2021-2027 (in prijzen van 2018).

De financiering zal klimaatactie, sociale programma's en duurzame stedelijke ontwikkeling ondersteunen.

Lees meer over Sociaal Europa.

Herziening van het regionaal beleid van de EU

Op 24 juni zal het Parlement naar verwachting een ‘cohesiepakket; aannemen met daarin de belangrijkste regionale fondsen - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesie (EFRO-CF) en de Europese Territoriale Doelstelling van het regionaal beleid (Interreg)- voornamelijk gefinancierd door de EFRO.

Ondersteuning van slimme en duurzame groei in EU-regio's

Het nieuwe cohesiebeleid moet procedures vereenvoudigen, investeringen effectiever maken en aansluiten bij de transitie van de regio's naar een klimaatneutraal Europa, als onderdeel van de Green Deal en het herstel van de COVID-19-crisis.

Een substantieel deel van de financiering gaat naar projecten ter bevordering van slimme groei en de groene economie. In de toekomst moet het cohesiebeleid:

 • ten minste 30 procent van de regionale financiering ombuigen naar klimaatactie
 • de doelstellingen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit en circulaire economie respecteren
 • investeren in duurzame groei en banencreatie
 • ondersteuning op maat bieden aan ultraperifere regio's, eilanden en ontvolkte gebieden
 • ten minste 8 procent van de EFRO-middelen toewijzen aan duurzame stedelijke ontwikkeling

Kernenergie en fossiele brandstoffen zijn uitgesloten, afgezien van projecten ter vervanging van steenkool door aardgas, die voor 31 december 2025 voor financiering in aanmerking komen.

Om regio's te helpen herstellen van de COVID-crisis, wordt van de fondsen verwacht dat ze cultuur, duurzaam toerisme en digitalisering ondersteunen en zorgen voor veerkrachtiger volksgezondheidsstelsels.

Financiering van de regionale ontwikkeling en samenwerking

Financiering voor het cohesiebeleid komt deels uit de EU-meerjarenbegroting en uit de ‘Next Generation EU’.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 • Gecreëerd in 1975
 • Streeft ernaar regionale onevenwichtigheden te herstellen, gebieden te ondersteunen waarvan de ontwikkeling achterblijft en industriële regio's in verval te brengen
 • Ondersteunt regio's die lijden aan ernstige en permanente natuurlijke of demografische handicaps

Interreg

 • Gelanceerd in 1990
 • Helpt grensoverschrijdende gezondheidszorg en groene projecten
 • Ondersteunt grensoverschrijdende, transnationale, interregionale samenwerking en ultraperifere regio's
 • Zal financiering verstrekken voor klimaatactie en sociale programma's, waaronder volksgezondheid, evenals kleine projecten

Het Cohesiefonds

 • Opgericht in 1994
 • Steunt milieu- en trans-Europese netwerkprojecten
 • Financiert projecten die vallen onder de Cohesiedoelstelling ‘investeren in groei en banen’
 • Gaat naar minder ontwikkelde regio's in EU-landen met een BNI van minder dan 90 procent van het EU-gemiddelde

Overige financiële steun voor regio's

Als onderdeel van het klimaatinvesteringsplan wil het Fonds voor een rechtvaardige transitie steun verlenen aan gebieden die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en die het meest worden getroffen door de overgang naar klimaatneutraliteit. Het Parlement keurde in mei 2021 het Fonds voor een rechtvaardige transitie goed, dat 7,5 miljard euro uit de EU-begroting voor 2021-2027 en 10 miljard euro uit het EU-herstelinstrument zal ontvangen.

Bovendien zullen Europese regio's hulp krijgen via ReactEU - het nieuwe instrument om de sectoren te helpen die het meest getroffen zijn door de economische gevolgen van de pandemie.

Factsheet

Procedures

Persberichten

Video's

Productinformatie

REF.: 20210617STO06481


Delen

Terug naar boven