r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: eerste plenaire vergadering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op zaterdag 19 juni 2021.

Op zaterdag 19 juni vond in Straatsburg de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats.

De plenaire vergadering van vandaag was opnieuw een belangrijk moment in het bestaan van de conferentie, die een ongekende, open en inclusieve vorm van Europese democratie belichaamt.

Na de openingstoespraken van de medevoorzitters van de raad van bestuur, zijn vertegenwoordigers, waaronder burgers, in gesprek gegaan over het doel en de verwachte resultaten van de conferentie. Op het programma stonden onder meer de Europese burgerpanels, de nationale panels en evenementen, en het meertalig digitaal platform. Het Europese burgerevenement dat op 17 juni plaatsvond in Lissabon werd verwelkomd door de covoorzitters.

In het tweede deel van de vergadering lag de nadruk op procedurele aangelegenheden, zoals de kalender van de plenaire vergaderingen van de conferentie, de Europese burgerpanels en het Europees burgerevenement.

Op het Multimedia Centre van het Parlement kunt u een korte video of de volledige vergadering bekijken.

Volgende stappen

De Europese burgerpanels zullen in september en oktober samenkomen om hun input voor toekomstige plenaire debatten voor te bereiden, waaronder een reeks aanbevelingen voor de Unie op basis van bijdragen van burgers die via het platform zijn verzameld. De conferentie heeft als doel jongeren zoveel mogelijk ruimte geven. Daarom worden ook de voorbereidingen voortgezet voor het Europees jongerenevenement van 8 en 9 oktober, dat door het Europees Parlement wordt georganiseerd. De volgende plenaire vergadering is gepland voor 22 en 23 oktober.

Achtergrond

De plenaire vergadering van de bijeenkomst zal bestaan uit 108 afgevaardigden van het Europees Parlement, 54 leden van regeringen (twee per lidstaat), drie leden van de Europese Commissie, 108 afgevaardigden van alle nationale parlementen - op basis van gelijkwaardigheid -, en burgers. Er zullen 108 burgers deelnemen om de ideeën te bespreken die zijn voortgekomen uit de burgerpanels en uit het digitale platform: 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, waarvan minstens een derde jonger dan 25 jaar zal zijn, 27 van nationale burgerpanels of conferentie-evenementen (een per lidstaat), en de voorzitter van het Europees Jeugd Forum.

Ook zullen 18 vertegenwoordigers van zowel het Comité van de Regio’s als van het Economisch en Sociaal Comité deelnemen, en nog eens acht vanuit de sociale partners en acht uit het maatschappelijk middenveld. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid zal worden uitgenodigd wanneer de internationale rol van de EU wordt besproken. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen ook worden uitgenodigd. De man-vrouwverhouding van de plenaire vergadering zal in balans zijn.

Burgers uit heel Europa kunnen al aan de conferentie deelnemen via het meertalig digitaal platform, dat beschikbaar is in de 24 officiële talen van de EU.


Terug naar boven