r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, 18 juni 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 18 juni 2021, 17:00.

Voornaamste resultaten

De EU-ministers van Economische Zaken en Financiën hebben het economisch herstel in Europa, de lopende btw-dossiers en de stand van de bankenunie besproken. Daarnaast spraken ze in het kader van het Europees Semester 2021 over de houdbaarheid van de begrotings­situatie.

Economisch herstel

De ministers gingen in op de uitvoering van de herstel- en veerkracht­faciliteit. Deze staat centraal in het EU-herstelplan NextGenerationEU. De faciliteit is goed voor €672,5 miljard aan subsidies en leningen voor overheids­investeringen en hervormingen. Die moeten de lidstaten helpen met de gevolgen van de COVID-19-pandemie, de groene en de digitale transitie, en de opbouw van een veerkrachtige en inclusieve samenleving.

João Leão, minister van Financiën van Portugal

We slaan de bladzijde om en laten de crisis achter ons. De Europese economie is zich aan het herstellen. Nooit eerder werkten we zo goed samen om een crisis het hoofd te bieden. Daar mogen we trots op zijn. De 27 lidstaten ratificeerden in recordtijd het eigenmiddelen­besluit, de Commissie keurde deze week de eerste nationale plannen goed en de EU wendde zich tot de markt voor de financiering van het herstelpakket dat zal zorgen voor een snel en krachtig herstel.

João Leão, minister van Financiën van Portugal

Herstelplan voor Europa (achtergrondinformatie)

Beoordeling herstel- en veerkracht­plannen (Europese Commissie)

Begrotingskwesties

De ministers namen een aanbeveling aan voor Roemenië in het kader van de buitensporig­tekort­procedure. Roemenië krijgt nu tot 2024 de tijd om zijn begrotingssituatie te verbeteren. De Raad nam ook aanbevelingen aan over de geactualiseerde stabiliteits- en convergentie­programma's van de lidstaten in het kader van het Europees Semester 2021.

Ten slotte keurde de Raad conclusies goed over de houdbaarheid van de overheids­financiën in het licht van de vergrijzing.

Buitensporig­tekort­procedure: Raad neemt aanbeveling aan voor Roemenië (persmededeling, 18 juni 2021)

Raad neemt aanbevelingen aan over geactualiseerde stabiliteits- en convergentieprogramma's (persmededeling, 18 juni 2021)

Houdbaarheid overheidsfinancïen: conclusies over de uitdagingen van de vergrijzing (persmededeling, 18 juni 2021)

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

De ministers hielden een belangrijk beleidsdebat over de te varen koers voor de belangrijkste onderdelen van het voorstel inzake btw-tarieven. Ze bespraken ook het "koop en doneer"-voorstel, dat de Commissie en andere EU-organen de mogelijkheid geeft om in bepaalde noodsituaties, zoals de COVID-19-pandemie, goederen en diensten met een btw-vrijstelling aan te kopen en deze kosteloos te verdelen onder de lidstaten. De Commissie diende dit voorstel in april 2021 in.

Bankenunie

De Raad nam nota van het voortgangs­verslag over de versterking van de bankenunie.

Bankenunie (achtergrond­informatie)

Financiële diensten

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de stand van de wetgevings­voorstellen over financiële diensten.

Internationale bijeenkomsten

Tot slot gaven de ministers hun goedkeuring voor het mandaat voor de bijeenkomst van de ministers van Financiën en presidenten van de centrale banken van de G20 (7-10 juli 2021).

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3803

Luxemburg

18 juni 2021

10:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 1

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 2 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven