r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europeanen vragen Brussel bossen niet voor energie te verbranden

dinsdag 15 juni 2021, 17:42
Bomen
Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Op het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel heeft Diederik Samsom, kabinetschef van vicevoorzitter Frans Timmermans, een petitie in ontvangst genomen om de Europese bossen te beschermen tegen verbranding voor hernieuwbare energie. Meer dan 200.000 Europeanen roepen in de petitie op om subsidies en andere stimulansen voor het verbranden van biomassa te beëindigen.

Volgens de initiatiefnemers betalen EU-burgers jaarlijks meer dan 6 miljard euro om houtverbranding te subsidiëren als hernieuwbare energie. De ondertekenaars vinden dat dit proces moet stoppen en geld moet worden gestoken in "energiebesparing en échte hernieuwbare energiebronnen".

De Europese bossen zijn 'in handen van Frans Timmermans en Diederik Samsom', stellen de drie natuurorganisaties WeMove, Natural Resources Defence Council en Rettet den Regenwald, de initiatiefnemers van de petitie. De actie wordt ondersteund door 127 organisaties uit Europa en daarbuiten. Ze willen dat energie die wordt opgewekt door het verbranden van boshout niet wordt meegeteld voor de doelstellingen voor hernieuwbare energie en dat de EU prioriteit geeft aan bosbescherming en biodiversiteit.

Binnenkort valt een besluit over aanpassing van een Europese richtlijn over hernieuwbare energie en welke biomassa daar onder valt. Dat zal bepalen of de industriële houtkap en verbranding van bosbiomassa in Europa en daarbuiten de komende 15 tot 30 jaar wordt gestimuleerd of juist afgeremd, stellen de organisaties.

"Bossen in Europa hebben onze steun nodig", reageerde Samsom. "Er is nu te weinig bos en een groot deel wordt slecht beheerd. We zullen in de toekomst bovendien meer bomen nodig hebben. Voor natuurherstel, maar ook voor gebruik in bijvoorbeeld de bouw. In juli presenteren we niet alleen de nieuwe voorstellen voor duurzame energie en voor de CO2-absorptie door bossen en andere natuur, we presenteren ook een bossenstrategie. Het is mogelijk om onze bossen te beheren op een manier, die goed is voor biodiversiteit en die ons het hout geeft dat nodig is in andere delen van de economie."

Biomassa blijft een rol spelen in het toekomstige energiesysteem, stelt Samsom, "maar dat moet op een duurzame manier. Die balans is te vinden en vereist dat je naar het hele plaatje kijkt: subsidiestromen, duurzaamheidscriteria, maar bijvoorbeeld ook door het financieel aantrekkelijk te maken dat een boom blijft staan. De petitie die we vandaag hebben ontvangen stelt dat de subsidies die nu aan biomassa worden toegekend een te sterke prikkel geven om hele bomen te verbranden. Daar zullen we zorgvuldig naar kijken."

Terug naar boven