r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe regels voor Europese Ombudsman

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021, 11:02.

Het Parlement actualiseert de regels die bepalen hoe de Europese Ombudsman werkt om een breder mandaat te verlenen voor onderzoeken naar slecht bestuur op EU-niveau.

De leden van het Europees Parlement hebben een gemoderniseerd statuut aangenomen dat het ambt van de Europese Ombudsman versterkt tijdens de plenaire vergadering in juni. De onderhandelaars van het Parlement bereikten in mei 2021 een akkoord over de regels met de Raad en de Commissie, na een politieke impasse van een paar jaar.

Versterkt wettelijk kader

De Europese Ombudsman heeft als doel om de belangen van mensen te beschermen en onderzoekt gevallen waarin een EU-instelling of -orgaan zou hebben gehandeld in strijd met de wet of goede bestuurspraktijken. Zaken kunnen gaan over administratieve onregelmatigheden, discriminatie, machtsmisbruik of nalaten.

Het geactualiseerde statuut bevestigt het recht van de Ombudsman om niet alleen op te treden naar aanleiding van klachten, maar ook om op eigen initiatief onderzoeken in te stellen. Deze regels geven de Ombudsman het recht om tijdens een onderzoek toegang te vragen tot vertrouwelijke EU-informatie. De autoriteiten van de lidstaten kunnen ook worden gevraagd om informatie te delen.

De Europese Ombudsman wordt aan het begin van elke zittingsperiode gekozen door het Europees Parlement. In de toekomst mogen kandidaten in de afgelopen twee jaar geen lid zijn geweest van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Commissie of de nationale regering. Deze eis is bedoeld om de onafhankelijkheid van de Ombudsman te waarborgen.

“Vrij om te handelen zoals het passend acht”

Tijdens het plenaire debat over de nieuwe regels op 9 juni in aanwezigheid van de huidige Europese Ombudsman Emily O'Reilly, zei Parlementsrapporteur Paulo Rangel (EVP, Portugal) dat de Ombudsman een “onafhankelijk orgaan moet zijn dat vrij is om te handelen zoals het passend acht".

Hij zei dat het Parlement, net als andere EU-instellingen, kan en moet worden onderzocht: "We zeggen eigenlijk: we willen het onderwerp van controle zijn, we willen dat onze procedures worden bekeken".

Ombudsman O'Reilly zei: "Het Parlement en de Ombudsman hebben altijd een zeer hechte en zeer constructieve relatie gehad. Dit nieuwe statuut versterkt die band. Het toont de voortdurende vastberadenheid van het Parlement om de Unie burgervriendelijk te maken en om de EU-administratie volgens de hoogste normen verantwoordelijk te blijven houden”.

Compromissen vinden over de nieuwe regels

Het Verdrag van Lissabon voorziet in een speciale procedure voor besluiten over het statuut van de Europese Ombudsman: de regels worden opgesteld door het Europees Parlement, dat het advies van de Commissie en de goedkeuring van de Raad nodig heeft vóór de eindstemming van de leden van het Europees Parlement.

De regels waren sinds het Verdrag van Lissabon niet meer geactualiseerd. Het Parlement kwam in februari 2019 met een voorstel, maar er kwam geen akkoord van de Raad. De onderhandelingen leidden in mei 2021 tot een informeel akkoord tussen de instellingen en het Parlement stelde op 10 juni een tekst voor in overeenstemming.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210610STO05909


Terug naar boven