r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-landen bekommeren zich om kwetsbare kinderen

maandag 14 juni 2021, 17:59
Klein meisje houdt hand van een volwassene vast
Bron: © European Union, 20??

LUXEMBURG (ANP) - De 27 EU-lidstaten willen zich meer inzetten om kwetsbare kinderen te helpen. Het gaat om kinderen die in armoede leven of sociaal uitgesloten zijn. De lidstaten willen deze groep beter toegang geven tot bijvoorbeeld gezonde voeding, onderwijs, gezondheidszorg en fatsoenlijke huisvesting. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben zich daarom achter een 'Europese kindergarantie' geschaard om meer werk van de hulp aan deze kinderen te maken.

Volgens Eurochild, een netwerk van organisaties die zich voor kinderen inspannen, leeft bijna een op de vier kinderen in de EU (18 miljoen kinderen) in een gezin dat met armoede te maken heeft, dreigt in armoede te raken of anderszins onvoldoende kan deelnemen aan de maatschappij. Daardoor zijn de kansen voor deze kinderen op een opleiding of baan later ook minder groot. Eurochild is "opgetogen" dat de lidstaten zich meer willen gaan bekommeren om de kinderen.

Brussel stelt daar ook fondsen voor beschikbaar. De lidstaten worden wel geacht eind volgend jaar een plan te hebben ingediend over hoe ze te werk zullen gaan. Nederland kent al een aantal regelingen zodat bijvoorbeeld kinderen van sociale minima kunnen sporten.

Terug naar boven