r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Praktische uitvoering kiescollege voor niet-ingezetenen

maandag 14 juni 2021, 16:56

DEN HAAG (PDC) - In Nederland kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer. Nederlandse niet-ingezetenen staan niet ingeschreven in een Nederlandse provincie en hebben daarom geen stem in de samenstelling van de Eerste kamer. Via een apart kiescollege voor niet-ingezetenen zou deze indirecte invloed toch gerealiseerd moeten worden. Op verzoek van de Eerste Kamer, heeft minister Kajsa Ollongren, onlangs per brief de praktische uitvoering van dit nieuwe kiescollege toegelicht.

De eventuele introductie van het kiescollege niet-ingezetenen maakt het mogelijk voor Nederlanders, die in het buitenland woonachtig zijn, om leden van het kiescollege niet-ingezetenen te kiezen, die op hun beurt kiesgerechtigd zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dit zal moeten gebeuren door middel van verkiezingen die parallel lopen aan de provinciale staten verkiezingen en waarbij Nederlandse niet-ingezetenen per brief stemmen.

Verder laat minister Ollongren weten dat het kiescollege niet-ingezetenen gevestigd zal worden in de gemeente Den Haag. Als gevolg hiervan, zal deze gemeente verantwoordelijk zijn voor zowel de organisatie van de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen als de registratie van kiesgerechtigden. Het ledenaantal van het kiescollege niet-ingezetenen zal bepaald worden op basis van het aantal geregistreerde kiesgerechtigden in het buitenland.

Nederlandse niet-ingezetenen die zich verkiesbaar stellen als lid van het kiescollege niet-ingezetenen dienen een waarborgsom van €225,- te betalen aan de gemeente Den Haag en moeten bereid zijn om naar Nederland af te reizen om fysiek deel te kunnen nemen aan de verkiezing van de Eerste Kamer.

Bron: Parlementaire Monitor

Delen

Terug naar boven