r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council approves conclusions on an EU renovation wave

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021.

Infographic - Renovation wave: creating green buildings for the future

Zie volledige infographic

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over een renovatiegolf voor economisch herstel vandaag en groene gebouwen morgen. Daarin staat een strategie die de renovatie-inspanningen in heel Europa zal opvoeren, zodat de bouw bijdraagt aan klimaatneutraliteit in 2050 en aan een billijke en rechtvaardige groene transitie.

De lidstaten onderschrijven de doelstelling om het tempo van energie­besparende renovaties in de EU tegen 2030 te verdubbelen en tegelijkertijd energie­armoede aan te pakken, nieuwe banen te scheppen en hulpbronnen­efficiëntie en een circulaire economie te bevorderen. In de conclusies wordt ook gewezen op het belang van sociale inclusie en toegankelijkheid.

De strategie bevordert vooral renovaties die het energieverbruik verminderen, de uitstoot van broeikasgassen beperken, de milieuprestaties van gebouwen verbeteren en kosten besparen. De EU-landen onderstrepen dat renovatie moet uitgaan van de kostenefficiënte vermindering van de energievraag en de vervanging van koolstofintensieve of energie-inefficiënte verwarmings- en koelings­technologieën. Dit moet hand in hand gaan met energie-efficiënte oplossingen en het gebruik van hernieuwbare energie en afvalwarmte of -koude.

De Raad benadrukt het belang van ecologisch ontwerp, milieu- en energie-etikettering voor energie- en hulpbronnen­efficiënte verwarmings- en koelings­oplossingen en voor de uitfasering van apparatuur die met fossiele brandstoffen werkt - dit alles met zo weinig mogelijk kosten.

Ook wijst de Raad op de cruciale rol van renovatie in het economisch herstel na de COVID-19-pandemie. In dat verband is de faciliteit voor herstel en veerkracht dé kans om investeringen aan te trekken en van renovatie een prioriteit te maken. De EU wil dat minstens 30% van de begroting 2021-2027 naar klimaatactie gaat, en voor de faciliteit voor herstel en veerkracht bedraagt dat doel minstens 37%.

Er moet verder worden gewerkt aan het uitbreiden en combineren van de financierings­opties voor renovaties, zoals groene subsidies, belasting- en groenelening­stimulansen, groene obligaties, energiebesparings­verplichtingen.

Achtergrond en volgende stappen

De bouwsector is een van de grootste energie­verbruikers en stoot meer dan een derde van de broeikassen in de EU uit. Omdat miljoenen Europeanen het zich niet kunnen veroorloven hun woning goed te verwarmen, is renovatie ook een belangrijk antwoord op energiearmoede en goed voor de levenskwaliteit.

De Europese Commissie presenteerde de strategie voor de renovatiegolf op 14 oktober 2020, als onderdeel van de Europese Green Deal.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven