r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU maakt de weg vrij voor het digitale EU-covidcertificaat

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 juni 2021.

Vandaag hebben de voorzitters van de drie EU-instellingen, het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie, de officiële ceremonie bijgewoond voor de ondertekening van de verordening betreffende het digitale EU-covidcertificaat. Deze ondertekening vormde het sluitstuk van het wetgevingsproces. Bij deze gelegenheid verklaarden de voorzitters David Sassoli en Ursula von der Leyen en premier António Costa het volgende:

“Het digitale EU-covidcertificaat is een symbool van datgene waar Europa voor staat. Van een Europa dat niet wankelt wanneer het op de proef wordt gesteld. Een Europa dat verenigt en groeit wanneer het zich voor uitdagingen ziet geplaatst. Onze Unie heeft opnieuw laten zien dat we het best presteren wanneer we samenwerken. Over de verordening inzake het digitale EU-covidcertificaat hebben onze instellingen binnen de recordtijd van 62 dagen overeenstemming bereikt. Parellel aan het wetgevingsproces schiepen we ook de technische ruggengraat van het systeem, de EU-toegangspoort (EU Gateway), die sinds 1 juni in gebruik is.

We kunnen trots zijn op deze grote prestatie. Het Europa dat ons allemaal vertrouwd is en dat we allemaal weer terug willen, is een Europa zonder grenzen. Het EU-certificaat zal de burgers opnieuw het meest tastbare en gekoesterde EU-recht laten genieten: het recht op vrij verkeer. Vandaag verankerd in wetgeving zal het certificaat ons in staat stellen deze zomer veiliger te reizen. Vandaag bevestigen wij samen andermaal dat een open Europa zegeviert.”

Digitaal EU-covidcertificaat:

Het doel van het digitale EU-covidcertificaat is het veilige en vrije verkeer binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Alle Europeanen hebben het recht op vrij verkeer, ook zonder het certificaat, maar het certificaat zal het reizen vergemakkelijken en de houders ervan vrijstellen van beperkingen zoals quarantaine.

Het digitale EU-covidcertificaat zal voor iedereen toegankelijk zijn en het zal:

  • informatie bevatten over de vaccinatie-, test- en/of herstelstatus van de houder;
  • gratis zijn en beschikbaar zijn in alle EU-talen;
  • beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm;
  • beveiligd zijn en voorzien zijn van een digitaal ondertekende QR-code;

De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Daarnaast heeft de Commissie zich ertoe verbonden om in het kader van het instrument voor noodhulp 100 miljoen EUR vrij te maken om de lidstaten te ondersteunen bij het aanbieden van betaalbare tests.

De verordening is vanaf 1 juli 2021 van toepassing voor een periode van 12 maanden.

Achtergrond

Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de invoering van een digitaal EU-covidcertificaat om het veilige vrije verkeer van burgers binnen de EU tijdens de pandemie te vergemakkelijken. Op 20 mei hebben de medewetgevers een voorlopig akkoord over dit dossier bereikt. Op 1 juni is de technische ruggengraat van de systemen, de EU-toegangspoort, operationeel geworden. De toegangspoort maakt het mogelijk de beveiligingskenmerken in de QR-codes te verifiëren.

In aansluiting op de officiële ondertekening vandaag zal de verordening op 1 juli in werking treden, met voor lidstaten die extra tijd nodig hebben een aanloopperiode van zes weken voor de afgifte van certificaten.

13 lidstaten zijn al begonnen met de afgifte van digitale EU-certificaten.

Meer informatie

Website

Factsheet (in het Engels)

Vragen en antwoorden (bijgewerkt)

Nieuw videomateriaal

Digitaal EU-covidcertificaat - video

Heropenen EU


Terug naar boven