r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kabinet positief over voortgang hervormingen in Albanië

donderdag 10 juni 2021, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Albanië heeft de afgelopen periode voldoende voortgang geboekt met de strijd tegen georganiseerde misdaad en corruptie en met hervormingen op andere belangrijkste thema's. Gevolg is dat de onderhandelingen over toetreding van Albanië tot de Europese Unie kunnen beginnen. Dat schrijft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief van 9 juni aan de Eerste Kamer, naar aanleiding van het in mei uitgekomen rapport van de Europese Commissie.

Ruim een jaar geleden stemde de Raad van de Europese Unie in met het openen van de toetredingsonderhandelingen met Albanië, onder voorbehoud dat Albanië voor het houden van de eerste Intergouvernementele Conferentie (IGC) nog wel aan een aantal voorwaarden moest voldoen. Het onlangs gepresenteerde voortgangsrapport van de Europese Commissie geeft hier een overwegend positief beeld van.

De conclusie van de Commissie dat Albanië op deze voorwaarden nu voldoende voortgang heeft geboekt wordt ook gedeeld door de lidstaten die net als Nederland een jaar geleden nog kritisch waren. Zodra er overeenstemming is over het onderhandelingsraamwerk, kan de eerste IGC met Albanië wat het kabinet betreft plaatsvinden.

Dit betekent echter nog niet dat Albanië binnenkort zal kunnen toetreden tot de EU. De hervormingen van de rechtsstaat zijn verre van afgerond, het kabinet benadrukt ook dat het erop blijft toezien dat rechtsstaat en mensenrechten centraal blijven staan in het proces dat volgt na de opening van toetredingsonderhandelingen met Albanië. Ook blijft het aantal veroordelingen van hoge functionarissen nog een aandachtspunt.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Terug naar boven