r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rusland: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over de uitspraak waarin de organisaties van Aleksej Navalny als "extremistische groeperingen" worden bestempeld

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021.

De uitspraak van een Moskouse rechtbank van gisteren waarin de organisaties van Aleksej Navalny als "extremistische groeperingen" worden bestempeld is tot dusver de ernstigste poging van de Russische regering om de onafhankelijke politieke oppositie en corruptie­bestrijdings­onderzoeken te onderdrukken, en om het politieke netwerk van de heer Navalny buitenspel te zetten in de aanloop naar de parlements­verkiezingen in september, en daarna. Het is een ongefundeerd oordeel, en een bevestiging van een negatief patroon van stelselmatige onderdrukking van de mensenrechten en vrijheden die zijn verankerd in de Russische grondwet. Deze uitspraak zal verstrekkende gevolgen hebben voor het maatschappelijk middenveld, de oppositie en kritische stemmen in Rusland. Wij dringen er bij de Russische regering op aan haar internationale verplichtingen en toezeggingen - ook die in het kader van de Raad van Europa en de OVSE - volledig na te komen, om deze rechten te handhaven.

De Europese Unie herhaalt haar oproep tot onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de heer Navalny, aangezien wij van oordeel zijn dat zijn veroordeling politiek gemotiveerd is en in strijd met de internationale mensen­rechten­verplichtingen van Rusland. Daarnaast verwachten wij dat Rusland zijn verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens nakomt, zoals de voorlopige maatregel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de aard en de omvang van het risico voor het leven van de heer Navalny. De Russische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de heer Navalny in het strafkamp, en wij roepen hen hiervoor ter verantwoording.


Terug naar boven