r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP roept op tot een tijdelijke ontheffing van patenten op coronavaccins

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021.

Om vaart te zetten achter de mondiale vaccinatiecampagne, vragen de EP-leden om een tijdelijke opheffing van intellectuele eigendomsrechten voor coronavaccins

In een resolutie die werd aangenomen met 355 stemmen voor, 263 tegen en 71 onthoudingen, stelt het Parlement voor om onderhandelingen te starten voor een tijdelijke ontheffing van het TRIPS-akkoord van de WTO over patenten, om mondiale toegang te verbeteren tot betaalbare aan COVID-19 gerelateerde medische producten. Daarnaast moet de ontheffing leiden tot het aanpakken van de wereldwijde productieproblemen en bevoorradingstekorten. De EP-leden wijzen ook op het feit dat een ontheffing van de TRIPS-overeenkomst voor onbepaalde duur een bedreiging kan vormen voor onderzoeksfinanciering, in het bijzonder voor onderzoekers, investeerders, ontwikkelaars en klinische proeven.

MEPs also point to the threat that an indefinite TRIPS Agreement waiver would pose to research finance, in particular for researchers, investors, developers and clinical trials.

Vrijwillige licentieovereenkomsten (waarbij de ontwikkelaar van het vaccin beslist aan wie en onder welke voorwaarden een vergunning verleend kan worden voor productie), overdracht van knowhow en technologie naar landen met vaccinproducerende industrieën zijn het meest belangrijk voor het opschalen en versnellen van mondiale productie, aldus de parlementsleden.

Om productieknelpunten aan te pakken, roepen de parlementsleden de EU op om “exportbelemmeringen snel te elimineren en het eigen mechanisme voor uitvoervergunningen te vervangen door transparantievereisten met betrekking tot export”. De VS en het VK moeten op hun beurt “hun verbod op de export van vaccins en de voor de vervaardiging daarvan benodigde grondstoffen onmiddellijk intrekken”, voegen ze eraan toe. 11 miljard doses zijn nodig om 70 % van de wereldbevolking immuun te maken, maar slechts een fractie van die hoeveelheid is geproduceerd.

Vaccinproductie in Afrika

Omdat een grote meerderheid van 1,6 miljard doses vaccins die tot nu toe geregistreerd zijn, toegediend zijn in vaccinproducerende geïndustrialiseerde landen en slechts 0,3 procent in de 29 armste landen, moet de EU productie in Afrika ondersteunen, benadrukt het Parlement Een belangrijk instrument daarvoor is het mondiale mechanisme voor vaccindistributie COVAX, waaraan het Parlement aanmoedigt bij te dragen.

Transparantie voor vaccins van de volgende generatie

Tot slot eisen de EP-leden dat toekomstige aankoopovereenkomsten volledig openbaar gemaakt worden - in het bijzonder voor vaccins van de volgende generatie - en dat die contracten transparantievereisten voor leveranciers bevatten.

Achtergrond

Iedere beslissing over ontheffing van intellectuele eigendomsrechten moet worden genomen door de TRIPS-raad van de WTO, die 8-9 juni bijeen komt. Op die bijeenkomst zal de Commissie het Europese voorstel, dat geen ontheffing bevat, presenteren. Tijdens een debat voorafgaand aan de goedkeuring van de resolutie, maakten sommige politieke fracties zich sterk voor het opheffen van intellectuele eigendomsrechten op corona-gerelateerde vaccins.


Terug naar boven